Waarom stamcellen?

In de nabije toekomst is stamceltherapie een van de meest gebruikte medische behandelingen.* Een geslaagde behandeling met stamcellen is echter alleen mogelijk als het lichaam de stamcellen niet afstoot. Lang niet iedere stamcel is toepasbaar in ieder lichaam.

Uw zoon of dochter’s eigen stamcellen zijn wel altijd gegarandeerd een perfecte match. Geen kans op afstoting en geen lastige zoektochten naar moeilijk vindbare donoren.

Net zoals de rest van het lichaam verouderen stamcellen. Hoe jonger de stamcellen worden opgeslagen, hoe groter de potentie. Jonge stamcellen hebben een grotere kans van slagen.

*Harris report, 2007

Waarom stamcellen uit melktanden

Geen operatie of medische behandeling nodig

U kunt simpelweg wachten tot de melktand uitvalt bij uw kind. Er is geen operatieve of medische behandeling nodig voor het verkijgen van de cellen.

Potentieel meest bruikbare stamcellen (MSC’’s)

In 2003 is ontdekt dat een tand, net zoals het beenmerg, zogenaamde Mesenchymale stamcellen (MSC’s) bevat. MSC’s zijn nu al met succes gebruikt bij het regeneren van: vetcellen, kraakbeen, bot, pezen, spiercellen, huidcellen, orgaancellen en zelfs zenuwcellen.

Slechts 1 melktand nodig om voldoende stamcellen te verkrijgen

Er is slechts 1 melktand nodig om voldoende stamcellen te verkrijgen. Lukt het niet om vitale cellen uit de tand te isoleren, dan zullen wij de procedure kosteloos herhalen bij een nieuwe melktand.

10 Redenen om vandaag nog de stamcellen van uw kind op te slaan

1
De stamcellen kunnen ooit het leven van u kind redden of aanzienlijk verbeteren door een (misschien nu nog niet bestaande) medische behandeling
2
Nu stamcellen opslaan betekent dat uw kind hier de rest van zijn of haar leven gebruik van kan maken. Waar en wanneer ze ook nodig zijn. De stamcellen liggen veilig opgeslagen op ze te wachten. Geen lange, onmogelijke zoektocht naar een onvindbare donor.
3
De stamcellen van uw kind zijn de enige perfecte match. Bij een behandeling is er geen kans op afwijzing of het oplopen van een andere ziekte of genetische aandoening. De stamcellen zijn immers onderdeel van het eigen natuurlijke lichaam.
4
Het verkrijgen van stamcellen uit tanden is de enige manier om stamcellen op te slaan zonder de noodzaak voor een dure of pijnlijke medische ingreep.
5
De beste cellen zijn jonge cellen, nog voordat ze de kans hebben gehad om te kunnen verslechteren door leeftijd over vervuiling. De cellen van uw kind zullen nooit zo goed zijn als ze nu zijn.
6
Stamcelbehandeling zal in de nabije toekomst een zeer gebruikelijke medische behandeling zijn. Het Harris rapport van 2007 voorspelt dat 1 op de 3 mensen zijn eigen stamcellen nodig zal hebben voor een behandeling. Dan is het toch een prettig idee dat u zeker weet dat deze stamcellen gegarandeerd beschikbaar zijn voor uw eigen kinderen?
7
Stamcellen uit tanden hebben de grootste potentie voor een medische toepassing. Ze kunnen gemakkelijk en veilig worden vermedigvuldigd in een laboratorium en van nature veranderen in veel verschillende celtypes waardoor zo voor veel aandoeningen te gebruiken zijn.
8
Stamcellen opslaan uit melktanden is minder duur, sneller en gemakkelijker dan ieder ander alternatief.
9
BioEden heeft het opslaan van stamcellen uit melktanden zo eenvoudig en bereikbaar als mogelijk gemaakt.
10
Het opslaan van stamcellen uit melktanden slaat een ongekende brug tussen de mogelijkheden van moderne medische wetenschap en de natuurlijke kracht van eigen, gezonde cellen.

Gratis informatiepakket (PDF)

Lees nu waarom u de levensreddende stamcellen uit de melktand van uw kind niet verloren moet laten gaan.

Download nu gratis

Veelgestelde vragen

Kan je ook stamcellen doneren?

Ja dit is mogelijk. BioEden zal deze cellen doneren aan wetenschappelijke organisaties voor het gebruik van nieuw onderzoek en toepassing in klinische studies. De cellen zullen uitsluitend worden gedoneerd aan bevoegde organisaties met alle benodigde vergunningen en pas na goedkeuring door de Raad van Commissarissen van het bedrijf BioEden.

Wat gebeurt er met de stamcellen in de toekomst?

De cellen zijn veilig opgeslagen en zijn alleen beschikbaar voor uw kind of uw familie. U (of uw kind vanaf 18 jaar) blijft te alle tijden eigenaar van de opgeslagen stamcellen.

Wie is de eigenaar van de stamcellen?

Totdat het kind 18 jaar is zijn dat de ouders van het kind of de wettelijke vertegenwoordiger. Vanaf 18 jaar is het kind/donor zelf eigenaar van de stamcellen.

Wat gebeurt er met de opgeslagen stamcellen bij een faillissement of beeindiging van BioEden?

Door de HTA (Human Tissue Authority) regelgeving licentie, moet BioEden aan bepaalde verplichtingen voldoen. BioEden is verplicht om de monsters van klanten te beschermen in de toekomst. In het geval van een faillissement is BioEden wettelijke verplicht om alle klanten over de zakelijke situatie te informeren en moet er een alternatief worden aangeboden voor het opslaan van de cellen. U (of uw kind vanaf 18 jaar) blijft dus te alle tijden eigenaar van de opgeslagen stamcellen. U loopt niet het risico dat deze, door bijvoorbeeld een faillissement, vernietigd worden.

Hoe behoudt ik zicht op de stamcellen? Is er een garantie tegen oneigenlijk gebruik van de stamcellen voor andere doeleinden dan waarvoor is afgenomen?

De stamcellen zullen niet gebruikt worden tegen oneigenlijk gebruik, aangezien u altijd eigenaar blijft van de cellen en u bepaalt wat ermee gebeurt. Zoals aangegeven in de HTA (Human Tissue Authority) regelgeving licentie, moet BioEden aan bepaalde verplichtingen voldoen. BioEden is verplicht om de monsters van klanten te beschermen in de toekomst. In het geval van bijvoorbeeld een faillissement is BioEden wettelijk verplicht om alle klanten over de zakelijke situatie te informeren en moet er een alternatief worden aangeboden voor het opslaan van de cellen. U (of uw kind vanaf 18 jaar) blijft dus te alle tijden eigenaar van de opgeslagen stamcellen.

Hoe garandeert u dat de stamcellen veilig worden bewaard en dat de informatie vertrouwelijk wordt behandeld?

Het BioEden laboratorium is gevestigd in een streng bewaakte faciliteit. Ook is een garantie voor de traceerbaarheid van de stamcellen toegewezen. BioEden is bevoegd om werkzaamheden te verrichten in de EU, de VS en Azië. In de EU staat BioEden onder controle van de Human Tissue Authority / HTA, daarnaast worden persoonsgegevens beschermt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Zijn all melktanden even geschikt?

Voor het verkrijgen van stamcellen uit melktanden, zijn alle melktanden en melkkiezen geschikt. Als er geen melktanden meer beschikbaar zijn kan het proces ook worden uitgevoerd met de verstandskiezen.

Wat is zo uniek aan (mesenchymale) stamcellen die in de melktanden zitten?

Een behandeling met stamcellen is waarschijnlijk de beste vorm van behandeling voor specifieke ziekten en verwondingen. Voorwaarde voor een dergelijke behandeling is de beschikbaarheid van geschikte vitale stamcellen. Stamcellen vind je in het menselijk lichaam. De hoogste concentraties vinden we in het beenmerg, bloed en navelstrengbloed. Een nieuwe bron van effectieve stamcellen is gevonden in melktanden van kinderen. Deze stamcellen kunnen gebruikt worden om een verscheidenheid van ziekten en letsels te behandelen. De dentale pulp van een tand kind bevat nuttige stamcellen, inclusief: Mesenchymale stamcellen: Deze cellen hebben het vermogen zich te ontwikkelen tot verschillende weefsels. Chondociti: Deze cellen hebben het vermogen om kraakbeen te vormen en zijn bruikbaar voor de behandeling van artritis en gewrichtsbeschadiging. Osteoblastische stamcellen: Ze hebben het vermogen tot botvorming . Adipocyten: Deze cellen hebben het vermogen om weefsel van het hart te herstellen, bijvoorbeeld na een beroerte. Ze zijn ook geschikt voor de reconstructie van het gezicht. BioEden isoleert al deze typen cellen voor opslag. De werkwijze van isolatie is uniek en exclusief gepatenteerd door BioEden.

Waarom stamcellen opslaan uit melktanden

Melktanden bevatten de grootste bron van mesenchymale stamcellen. De unieke gepatenteerde methode van BioEden zorgt ervoor dat deze stamcellen zonder kwaliteitsverlies voor een periode van 20 jaar of langer kunnen worden opgeslagen.
001-tooth-zoom002-tooth-outline003-safe-box004-molecule005-placeholder006-x-rays007-microscope008-cardiogram009-heart010-test-tube011-dna012-syringe

Gratis Informatiepakket (PDF)

Lees nu waarom u de levensreddende stamcellen uit de melktanden van uw kind niet verloren mag laten gaan.

Uw Naam
Uw emailadres
Uw privacy is beschermd