Gebruik van de stamcellen

Zijn de opgeslagen stamcellen ook te gebruiken door anderen?

De cellen zouden ook gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld familie, mits er een stamcelmatch is. De eigenaar van de cellen bepaalt altijd wat er met de cellen gebeurt en voor wie deze gebruikt worden, ook als dit voor een ander persoon is. Het is dus aan u of u kind na de leeftijd van 18 jaar om dit te beslissen.

Worden er genoeg stamcellen opgeslagen voor een eventuele medische behandeling?

Er worden standaard 2 afzonderlijke buisje opgeslagen met in ieder buisje een minimum van 400.000 stamcellen. Ieder buisje kan genoeg celmateriaal genereren voor een medische behandeling. Het opslaan van 2 afzonderlijke buisjes heeft een aantal redenen:
 1. Mocht er meer dan 1 medische behandeling nodig zijn, dan heeft u extra stamcellen beschikbaar.
 2. Mocht 1 buisje beschadigd of vervuild raken, dan is er een back-up beschikbaar.
 3. Mocht het buisje verloren gaan tijdens het transport naar het ziekenhuis, dan is er een back-up beschikbaar.
Elk buisje met stamcellen kan slecht 1 keer gebruikt worden bij een medische behandeling.

Hoe krijg ik beschikking over mijn stamcellen als ik ze nodig heb?

Na succesvolle opslag ontvangt u een officieel certificaat. Hiermee kunt u ten allen tijden de stamcellen opvragen ten behoeve van een eventuele behandeling. U ontvangt tevens een formulier dat door u en uw behandelende instantie,die verantwoordelijk zijn voor het gebruik van de stamcellen, ingevuld dient te worden.

Het proces

Kan ik zelf de melktanden invriezen om de stamcellen te bewaren?

Nee, dit kan niet. BioEden heeft juist een gepatenteerde methode ontwikkeld om stamcellen uit het tandpulp van de tand te verkrijgen. Met deze methode kunnen gezonde stamcellen uit de tand worden gehaald en voor zeer lange tijd (tot levenslang) zonder kwaliteitsverlies worden opgeslagen. De temperatuur waarbij de stamcellen worden opgeslagen is -196,5 graden. Bij het zelf invriezen van de melktanden zullen de stamcellen na 48 uur uitgedroogd zijn en niet meer te gebruiken. BioEden slaat geen tanden op, maar juist de stamcellen uit het pulp van de tand. Het opslaan van stamcellen is een zeer specialistische methode.

Bij hoeveel graden worden de stamcellen ingevroren?

De stamcellen worden voor een periode van 20 jaar of langer cryogeen (ingevroren op een temperatuur van -196,5 graden) opgeslagen. Dit hangt uiteraard ook af of u gebruik zult gaan maken van de stamcellen. De kwaliteit van de cellen zal over deze periode hetzelfde blijven en niet minder worden.

Hoe lang duurt het om de cellen van het kind te bevriezen?

Stamcellen worden geïsoleerd binnen 24 uur nadat we de tand in het tandtechnisch laboratorium hebben ontvangen. Het hele proces van isolatie tot opslag duurt duurt 12 tot 21 dagen.

Wat gebeurt er als ik niet op tijd ben met het verkrijgen en opsturen van het bloedmonster?

Het testen van het bloedmonster wordt bepaald door de EU-wetgeving en de deadline van 7 dagen kan niet worden overschreden. Indien het bloedmonster niet op tijd wordt aangeleverd, wordt BioEden gedwongen om de stamcellen te vernietigen en het proces herhalen. Als het de laatste tand betreft, heeft u geen recht op terugbetaling van het betaalde bedrag.

Waarom moet ik een bloedmonster af laten nemen van mijn kind?

BioEden staat onder toezicht van de organisatie van de Human Tissue Authority (HTA) en een van hun eisen is dat de client wordt getest op HIV, hepatitis B, hepatitis C en syfilis. Het monster moet worden verkregen binnen 7 dagen nadat de tand is uitgevallen. Het is een standaard analyse van een bloedmonster, wat in de EU verplicht is bij het opslaan van stamcellen.

Hoe werkt het

Hoe kan ik het beste bloed laten afnemen bij mijn kind?

Nadat de tand is uitgevallen moet binnen 7 dagen ook bloed van het kind worden opgestuurd. BioEden werkt samen met een landelijke organisatie voor bloedafname. Zij kunnen bij u thuis of op één van de prikpunten het bloed afnemen. De bloedafname en het opsturen van het bloed zijn bij de prijs inbegrepen. Let op! Wij hebben alleen een samenwerking met prikpunten in Nederland, helaas nog niet in België. Als u uit België afkomstig bent adviseren wij contact op te nemen met uw huisarts voor bloedafname. Eventuele kosten die hiermee gepaard gaan zijn voor eigen rekening. Uiteraard kunt u vanuit België ook altijd terecht bij een prikpunt in Nederland.

Hoe lang worden de stamcellen opgeslagen?

Stamcellen worden gedurende de looptijd van het contract voor onbepaalde tijd bewaard. In de meeste gevallen is dit een periode van 20 jaar. Na 20 jaar kunt u de periode verlengen.

Wat als er bij de laatste melktand geen goede stamcellen kunnen worden gevonden?

Mocht de isolatie van stamcellen uit de melktand onverhoopt niet slagen, dan kunt u kosteloos een nieuwe tand opsturen. Totdat de poging wel geslaagd is. Als de isolatie van stamcellen bij de laatste melktand niet succesvol was, zullen wij het betaalde bedrag, met behoud van slechts € 320 voor de kosten van verzending en verwerking, aan u terugbetalen.

Kan ik de tanden opsturen in een eigen verpakking?

Nee, voor een succesvolle implementatie van het proces is het noodzakelijk dat de tand(en) worden verstuurd in de originele verpakking (tand collectie kit), die u van ons ontvangt wanneer u zich aanmeldt. Ook moet rekening worden gehouden met de bijgevoegde instructies.

In welke melk moet ik de tand doen direct na het uitvallen van de tand?

U moet hiervoor gepasteuriseerde koemelk gebruiken. Dit kan volle of halfvolle koemelk zijn.

Wat doe ik als de tand uitvalt voordat ik de tandafnamekit heb ontvangen

Sla de tand op in een kom met melk en plaats het in de koelkast. Meld u aan als u dit nog niet hebt gedaan en plaats uw bestelling, zodat wij u z.s.m. de tandafnamekit kunnen opsturen.

Hoe gaat het verkrijgen van stamcellen uit melktanden in zijn werk?

Met de unieke gepatenteerde methode van BioEden kunnen de mesenchymale stamcellen uit het tandpulp van de melktand worden verkregen. Melktanden bevatten de grootste bron van deze stamcellen in het lichaam. De hoeveelheid levensvatbare stamcellen in volwassen tanden zal met de leeftijd ook afnemen. Ik een volwassen gebit zijn deze stamcellen nagenoeg niet meer aanwezig. Uit 1 melktand kunnen voldoende stamcellen worden gehaald. Na het isoleren worden de stamcellen uitgebreid getest op kwaliteit en levensvatbaarheid. Na het goed doorlopen van de tests worden er 2 buisjes met stamcellen opgeslagen, waarvan 1 als back-up.

Hoe kan ik de stamcellen opslaan van mijn kind?

U klikt op de website op start met opslaan en vult uw gegevens in. BioEden heeft het proces zo gemakkelijk als mogelijk gehouden. Bekijk hier onze uitgebreide instructie.

Kosten

Waarom kost het opslaan van stamcellen uit melktanden €1830?

De totale kosten bedragen € 1830. Dit bedrag is zonder extra bijkomende kosten, nu of in de toekomst.

Het bedrag omvat:

 • de tandafnamekit
 • bloedafname van de donor bij u thuis of op locatie bij u in de buurt
 • koerier voor twee keer afzonderlijk vervoer van de tandafnamekit en bloedbuisje naar BioEden laboratorium in UK
 • de stamcel extractie in het BioEden laboratorium
 • het intern en extern testen van de stamcellen
 • de opslag voor 20 jaar van gegarandeerd gezonde stamcellen
 • de opslag van een extra buisje met stamcellen als backup
 • opslag van 2 buisjes stamcellen met gegarandeerd een minimum van 400.000 stamcellen per buisje
 • het eventueel uitgeven van de cellen bij een behandeling.
 • contact tussen BioEden en de behandelende instantie bij uitgifte van de stamcellen

Wat kost een verlening van 20 of 30 jaar na de eerste 20 jaar?

Deze vraag is lastig te beantwoorden. Wij hebben niet de intentie de prijs te verhogen, maar factoren zoals inflatie en waarde van geld over 20 jaar maken het onmogelijk om daar nu een bedrag te noemen. Wat wel mogelijk is om op dit moment een prijs te bepalen voor de eerste 20 jaar met daaraan gekoppeld gelijk een extra 10 of 20 jaar. Als u dat wilt dan is dat mogelijk, maar dan betaalt u gelijk voor een periode van totaal 30 of 40 jaar.

Zijn er terugkerende of verborgen kosten?

Nee, de prijs die u betaalt is een vaste prijs. Dit bedrag is inclusief de opslag voor 20 jaar en het eventueel vrijgeven van de stamcellen voor een behandeling.

Zijn er kosten verbonden aan het vrijgeven van de stamcellen voor therapie?

Dit zit in de prijs. Er zijn geen kosten verbonden aan het vrijgeven van de cellen aan bijvoorbeeld een ziekenhuis. De prijs van €1830 is een inclusief prijs, zonder verdere kosten.

Wat kost het opslaan van stamcellen uit een melktand voor 20 jaar?

U vindt de kosten voor het opslaan van de stamcellen uit melktanden op de pagina met ons prijzenoverzicht. Er zijn geen bijkomende kosten voor bijvoorbeeld het vrijgeven van de stamcellen bij een medische behandeling.

Overig

Kan je ook stamcellen doneren?

Ja dit is mogelijk. BioEden zal deze cellen doneren aan wetenschappelijke organisaties voor het gebruik van nieuw onderzoek en toepassing in klinische studies. De cellen zullen uitsluitend worden gedoneerd aan bevoegde organisaties met alle benodigde vergunningen en pas na goedkeuring door de Raad van Commissarissen van het bedrijf BioEden.

Stamcellen

Wat gebeurt er met de stamcellen in de toekomst?

De cellen zijn veilig opgeslagen en zijn alleen beschikbaar voor uw kind of uw familie. U (of uw kind vanaf 18 jaar) blijft te alle tijden eigenaar van de opgeslagen stamcellen.

Wie is de eigenaar van de stamcellen?

Totdat het kind 18 jaar is zijn dat de ouders van het kind of de wettelijke vertegenwoordiger. Vanaf 18 jaar is het kind/donor zelf eigenaar van de stamcellen.

Wat gebeurt er met de opgeslagen stamcellen bij een faillissement of beeindiging van BioEden?

Door de HTA (Human Tissue Authority) regelgeving licentie, moet BioEden aan bepaalde verplichtingen voldoen. BioEden is verplicht om de monsters van klanten te beschermen in de toekomst. In het geval van een faillissement is BioEden wettelijke verplicht om alle klanten over de zakelijke situatie te informeren en moet er een alternatief worden aangeboden voor het opslaan van de cellen. U (of uw kind vanaf 18 jaar) blijft dus te alle tijden eigenaar van de opgeslagen stamcellen. U loopt niet het risico dat deze, door bijvoorbeeld een faillissement, vernietigd worden.

Hoe behoudt ik zicht op de stamcellen? Is er een garantie tegen oneigenlijk gebruik van de stamcellen voor andere doeleinden dan waarvoor is afgenomen?

De stamcellen zullen niet gebruikt worden tegen oneigenlijk gebruik, aangezien u altijd eigenaar blijft van de cellen en u bepaalt wat ermee gebeurt. Zoals aangegeven in de HTA (Human Tissue Authority) regelgeving licentie, moet BioEden aan bepaalde verplichtingen voldoen. BioEden is verplicht om de monsters van klanten te beschermen in de toekomst. In het geval van bijvoorbeeld een faillissement is BioEden wettelijk verplicht om alle klanten over de zakelijke situatie te informeren en moet er een alternatief worden aangeboden voor het opslaan van de cellen. U (of uw kind vanaf 18 jaar) blijft dus te alle tijden eigenaar van de opgeslagen stamcellen.

Hoe garandeert u dat de stamcellen veilig worden bewaard en dat de informatie vertrouwelijk wordt behandeld?

Het BioEden laboratorium is gevestigd in een streng bewaakte faciliteit. Ook is een garantie voor de traceerbaarheid van de stamcellen toegewezen. BioEden is bevoegd om werkzaamheden te verrichten in de EU, de VS en Azië. In de EU staat BioEden onder controle van de Human Tissue Authority / HTA, daarnaast worden persoonsgegevens beschermt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Zijn all melktanden even geschikt?

Voor het verkrijgen van stamcellen uit melktanden, zijn alle melktanden en melkkiezen geschikt. Als er geen melktanden meer beschikbaar zijn kan het proces ook worden uitgevoerd met de verstandskiezen.

Wat is zo uniek aan (mesenchymale) stamcellen die in de melktanden zitten?

Een behandeling met stamcellen is waarschijnlijk de beste vorm van behandeling voor specifieke ziekten en verwondingen. Voorwaarde voor een dergelijke behandeling is de beschikbaarheid van geschikte vitale stamcellen. Stamcellen vind je in het menselijk lichaam. De hoogste concentraties vinden we in het beenmerg, bloed en navelstrengbloed. Een nieuwe bron van effectieve stamcellen is gevonden in melktanden van kinderen. Deze stamcellen kunnen gebruikt worden om een verscheidenheid van ziekten en letsels te behandelen. De dentale pulp van een tand kind bevat nuttige stamcellen, inclusief: Mesenchymale stamcellen: Deze cellen hebben het vermogen zich te ontwikkelen tot verschillende weefsels. Chondociti: Deze cellen hebben het vermogen om kraakbeen te vormen en zijn bruikbaar voor de behandeling van artritis en gewrichtsbeschadiging. Osteoblastische stamcellen: Ze hebben het vermogen tot botvorming . Adipocyten: Deze cellen hebben het vermogen om weefsel van het hart te herstellen, bijvoorbeeld na een beroerte. Ze zijn ook geschikt voor de reconstructie van het gezicht. BioEden isoleert al deze typen cellen voor opslag. De werkwijze van isolatie is uniek en exclusief gepatenteerd door BioEden.

Waarom stamcellen opslaan uit melktanden

Melktanden bevatten de grootste bron van mesenchymale stamcellen. De unieke gepatenteerde methode van BioEden zorgt ervoor dat deze stamcellen zonder kwaliteitsverlies voor een periode van 20 jaar of langer kunnen worden opgeslagen.
001-tooth-zoom002-tooth-outline003-safe-box004-molecule005-placeholder006-x-rays007-microscope008-cardiogram009-heart010-test-tube011-dna012-syringe

Gratis Informatiepakket (PDF)

Lees nu waarom u de levensreddende stamcellen uit de melktanden van uw kind niet verloren mag laten gaan.

Uw Naam
Uw emailadres
Uw privacy is beschermd