Wat is een stamcel

Wat is een stamcel?

Wat is een stamcel nu precies? Elk levend organisme bestaat uit miljoenen cellen die samenwerken. Maar niet alle cellen zijn hetzelfde. Bij een mens specialiseren de cellen zich tot allerlei verschillende soorten zoals bloed-, spier- en zenuwcellen.

Niet alleen mensen en dieren hebben stamcellen, maar ook planten. In tegenstelling tot mens en dier kunnen zij hiermee voortdurend nieuwe organen, (bladeren, bloemen of takken) opbouwen.

Wat is een stamcel (nog) niet?

Stamcellen zijn cellen die nog niet zijn gespecialiseerd. Ze kunnen geen bloed door het lichaam pompen (zoals een hartspiercel), zuurstofmoleculen door de bloedbaan dragen (zoals een rode bloedcel) of impulsen vanuit de zintuigen doorgeven aan het centrale zenuwstelsel (zoals een gevoelszenuwcel). Een stamcel kan in feite helemaal niets. Het heeft alleen de potentie om zich te delen en/of uit te groeien tot een gespecialiseerde cel.

Bij zoogdieren zoals de mens wordt onderscheid gemaakt tussen de embryonale en volwassen stamcellen. De eerste zijn de voorloper van alle cellen waaruit een dier of mens is opgebouwd en hebben nog meer potentie dan de volwassen stamcellen.

Gratis Informatiepakket (PDF)

Lees nu waarom u de levensreddende stamcellen uit de melktanden van uw kind niet verloren mag laten gaan.

De ontwikkeling van de embryonale stamcel

De cel waarmee het allemaal begint, is de bevruchte eicel, de zygote. Deze gaat zich splitsen in twee cellen die zich vervolgens splitsen tot 4, 8 16 cellen enz. Het totale volume neemt hierbij nog niet toe, de cellen worden steeds kleiner. Deze cellen zijn totipotent, d.w.z. dat ze de potentie hebben uit te groeien tot een volledig organisme.

Het begin van differentiatie

Tijdens de fase van de celdeling ontstaat een bolletje (de morula) bestaande uit ongeveer 32 cellen. Het bolletje cellen ontwikkelt zich tot een blaasje (de blastula) dat zich verplaatst naar de baarmoederhals om zich daar in het slijmvlies te nestelen. Gedurende dit proces gaan de cellen zich voor het eerst differentiëren. De cellen die aan de buitenkant van de blastula liggen, gaan zich anders gedragen dan de cellen die aan de binnenkant zitten. De binnenste celmassa groeit uit tot een foetus, de omringende cellen dragen bij aan het vormen van de placenta.

De cellen waaruit de foetus zich ontwikkelt worden pluripotente cellen genoemd. In deze fase spreekt men nog van embryonale stamcellen. Dat wil zeggen dat deze cellen zich nog kunnen ontwikkelen tot elke soort stamcellen.

De volwassen stamcel

Wanneer de foetus zich eenmaal in de baarmoeder heeft genesteld,  ontstaan er door celdeling en differentiatie steeds meer soorten stamcellen celtypen. Omdat deze cellen zich niet meer tot elk soort celtype kunnen ontwikkelen, worden dit volwassen stamcellen genoemd.

De nieuwe cellen wijken ook in andere opzichten van de embryonale stamcellen af. Ze kunnen zich niet slechts in kleinere delen op, maar groeien ook qua volume. Daardoor groeit de foetus uit tot een baby bestaande uit biljoenen cellen van meer dan 200 verschillende typen stamcellen.

Wat doen volwassen stamcellen?

De vraag “wat is een stamcel”, leidt al snel tot de vraag wat een stamcel doet. Volwassen stamcellen kunnen zich meestal slechts tot één gespecialiseerd celtype ontwikkelen. Ze komen in allerlei weefsels voor en fungeren als een reparatiesysteem voor het lichaam, waarbij volwassen weefsel wordt versterkt en/of aangevuld.

Een belangrijke eigenschap van een stamcel is dat hij zich over een lange periode kan blijven vernieuwen. Daardoor is het mogelijk om in een laboratorium miljoenen cellen te ontwikkelen op basis van een handjevol stamcellen.

Stamcellen in het laboratorium

Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw is er veel research gedaan naar de werking van stamcellen in het menselijk lichaam. Dit heeft geleid tot nieuwe inzichten en medisch onderzoek. Hieruit is stamceltherapie voortgekomen dat onder meer wordt gebruikt bij leukemie, bloedarmoede, ziekte van het beenmerg of hartfalen.

Stamceltherapie heeft de toekomst

Momenteel wordt er veel onderzoek naar nieuwe toepassingen op het gebied van MS, ALS, hartziekten, artrose ed. Veel van die onderzoeken zijn nog in een experimentele fase maar de resultaten zijn bemoedigend. Het ligt dan ook in de lijn der verwachting dat stamceltherapie de toekomst heeft.

Om de toekomst van uw kind te verzekeren kunt u bij BioEden stamcellen opslaan uit melktanden.

 

Gratis Informatiepakket (PDF)

Lees nu waarom u de levensreddende stamcellen uit de melktanden van uw kind niet verloren mag laten gaan.

001-tooth-zoom002-tooth-outline003-safe-box004-molecule005-placeholder006-x-rays007-microscope008-cardiogram009-heart010-test-tube011-dna012-syringe

Gratis Informatiepakket (PDF)

Lees nu waarom u de levensreddende stamcellen uit de melktanden van uw kind niet verloren mag laten gaan.

Uw Naam
Uw emailadres
Uw privacy is beschermd