Stamceltransplantatie

Stamceltransplantatie is een vorm van therapie die veel wordt gebruikt bij de behandeling van ziektes als leukemie, lymfeklierkanker (lymfoom), multipel myeloom, sikkelcelziekte en bèta-thalassemie. Stamceltransplantatie wordt ook wel stamceltherapie genoemd.

De verwachting is dat stamceltransplantatie in de toekomst steeds breder zal worden ingezet: de voorspeld wordt dat kinderen die nu geboren worden ruim 60% kans hebben dat ze ooit een stamceltherapie moeten ondergaan.

Stamceltransplantatie in het kort

In het hele lichaam zitten stamcellen. Dit zijn de oorspronkelijke cellen waaruit alle andere cellen ontstaan: bloedcellen, botcellen, hartcellen etc. Soms zit er een foutje in zo’n stamcel zit en maakt hij ongezonde cellen aan. Dat leidt tot ernstige gezondheidsklachten en ziekten.

In andere gevallen zijn er te weinig stamcellen. Ze zijn bv vernietigd bij chemotherapie of verbranding. Als je stamcellen transplanteert in het lichaam van de patiënt, dan gaan die weer gezonde, nieuwe cellen aanmaken.

Soorten stamceltransplantatie

Bij een stamceltransplantatie kunnen zowel lichaamseigen of andermans stamcellen gebruikt worden.

  • Bij autologe stamceltransplantatie zijn de gedoneerde stamcellen van de patiënt zelf. Het voordeel hiervan is dat de cellen altijd matchen. Er is geen kans op afstoting. Het terugplaatsen van eigen cellen heeft echter alleen zin als de eigen oorspronkelijke stamcellen gezond zijn. Bij de meeste ziekten is dat het geval.

Autologe stamceltransplantatie wordt vooral toegepast bij kankerpatiënten. Leukemiepatiënten moeten zware chemotherapie ondergaan waarbij niet alleen kankercellen worden vernietigd, maar ook gezonde bloedcellen. Als er te weinig goede bloedcellen over zijn, verzwakt het immuunsysteem en wordt de patiënt extreem vatbaar voor infecties. Om te voorkomen dat hij of zij daaraan overlijdt, worden voorafgaand aan de chemo stamcellen van de patiënt afgenomen. Na de behandeling krijgt de donor zijn eigen stamcellen weer terug. Daarmee gaat het lichaam nieuwe bloedcellen aanmaken zodat het immuunsysteem weer herstelt.

  • Bij allogene stamceltherapie ontvangt een patiënt stamcellen van iemand anders. Dat is een riskante operatie omdat er een grote kans is dat de nieuwe stamcellen de cellen van de patiënt niet herkent als “eigen” en deze gaat aanvallen. Als dit gebeurt, wordt de afweer van de patiënt verder verzwakt en kunnen er allerlei ontstekingen en infecties ontstaan die nauwelijks te bestrijden zijn. In het ergste geval overlijdt de patiënt.

Een allogene stamceltransplantatie heeft meer impact dan een autologe. Om de kans op afstoting te beperken krijgt de patiënt vaak een hoge dosis medicatie toegediend waarmee het eigen immuunsysteem tijdelijk wordt uitgeschakeld. Tijdens die periode moet de patiënt in een speciaal geïsoleerde ruimte verblijven om de kans op infecties te voorkomen. Pas als het lichaam gewend is aan de nieuwe cellen en de kans op afstoting minder is geworden, kan het eigen immuunsysteem weer geleidelijk op gang worden gebracht.

Eigen stamcellen eerst!

Een autologe transplantatie is in een aantal opzichten kansrijker dan een allogene. Medisch gezien heeft een transplantatie met lichaamseigen stamcellen de grootste kans van slagen.  Bovendien is het erg moeilijk een vreemde donor te vinden wiens stamcellen voldoende matchen. Zo’n zeventig procent van de Nederlandse patiënten die een stamceltransplantatie moet ondergaan, vindt geen match binnen de eigen familie en moet op zoek gaan naar een match in de algemene donorbank.

Hoe jonger, hoe beter

Om te voorkomen dat er in een noodgeval geen geschikte stamcellen beschikbaar zijn, kiezen steeds meer ouders ervoor de stamcellen van hun kind te bewaren voor eigen gebruik. Er zijn voldoende goede redenen om dit te doen:

  • Lichaamseigen stamcellen matchen altijd. U hoeft dus niet bang te zijn op afstotingsverschijnselen en extra complicaties na de operatie.
  • Hoe jonger de gedoneerde stamcellen, des te hoger de kans dat ze aanslaan. De stamcellen van jonge kinderen zijn nog helemaal intact en geven daardoor de beste resultaten.
  • Het verzamelen van stamcellen uit navelstrengbloed of de melktanden van jonge kinderen kan zonder risico gebeuren. Bij oudere kinderen of volwassenen kunnen stamcellen alleen verkregen worden door een intensieve transfusie of beenmergoperatie. Hoe ouder de stamceldonor is, hoe meer risico’s hij of zij loopt.

Gratis Informatiepakket (PDF)

Lees nu waarom u de levensreddende stamcellen uit de melktanden van uw kind niet verloren mag laten gaan.

001-tooth-zoom002-tooth-outline003-safe-box004-molecule005-placeholder006-x-rays007-microscope008-cardiogram009-heart010-test-tube011-dna012-syringe

Gratis Informatiepakket (PDF)

Lees nu waarom u de levensreddende stamcellen uit de melktanden van uw kind niet verloren mag laten gaan.

Uw Naam
Uw emailadres
Uw privacy is beschermd