stamceltherapie

Stamceltherapie en de mogelijkheden

Stamceltherapie is een medisch ontwikkelingsveld waarin grote doorbraken verwacht kunnen worden. Momenteel is stamceltherapie met name geschikt voor lymfeklierkanker en bloed gerelateerde ziekten zoals leukemie.

In de laatste twintig jaar heeft stamceltherapie duizenden patiënten gered – onder hen heel wat kinderen met leukemie of aangeboren afwijkingen. De therapie was meestal hun laatste hoop op overleven.

Hoe werkt stamceltherapie?

Bij stamceltherapie worden gezonden stamcellen getransplanteerd ter vervanging van beschadigde  of verdwenen cellen. De gezonde stamcellen kunnen verkregen worden op verschillende manieren: uit beenmerg, bloed, navelstrengbloed of melktanden. Jonge stamcellen die uit navelstrengbloed of melktanden worden verkrijgen, hebben meer potentie dan al wat oudere stamcellen. Daardoor zijn ze zeer geschikt voor meerdere toepassingen.

Gratis Informatiepakket (PDF)

Lees nu waarom u de levensreddende stamcellen uit de melktanden van uw kind niet verloren mag laten gaan.

Soorten stamceltherapie.

Stamceltherapie wordt met name ingezet bij ziekten als (non) Hodgkin, leukemie en andere bloedziekten. Afhankelijk van de bron van de stamcellen,  onderscheiden we drie soorten stamtherapie:

  • Autologe stamceltherapie:

De getransplanteerde stamcellen zijn van de patiënt zelf. Deze vorm van stamceltherapie heeft de grootste kans van slagen omdat lichaamseigen stamcellen altijd matchen.

  • Allogene stamceltherapie:

De patiënten krijgt stamcellen van een andere donor. De kans op afstoting is hierbij erg groot omdat de weefselkenmerken (HLA), van de donor identiek moeten zijn aan die van de patiënt. Deze worden doorgegeven via het DNA van de ouders. Bij een broer of zus is die kans 25-30% per familielid. Vaak moet de donor dus buiten de familie worden gezocht. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een wereldwijde stamceldonorbank.

  • Xenogene stamceltherapie:

Dit betreft het transplanteren van cellen van een andere soort (b.v. stamcellen van mensen bij dieren of omgekeerd). Hoewel ook deze vorm van stamceltherapie wel potentie heeft, is de methode erg omstreden en wordt het nog niet toegepast in de reguliere gezondheidszorg.

Autologe stamceltherapie

Nadat de patiënt enkele chemokuren heeft gekregen om de ziekte tot op een bepaald niveau terug te dringen, worden de stamcellen van de patiënt verzameld en tijdelijk bewaard in vloeibare stikstof (–196oC). Daarna krijgt de patiënt een veel hogere dosis chemotherapie waarbij de bloedvormende stamcellen in het beenmerg uitgeschakeld. Dit zou normaliter leiden tot de dood van de patiënt. Autologe stamceltherapie voorkomt dit. Zo’n 24 uur na chemotherapie worden de stamcellen via een infuus teruggegeven aan de patiënt.

De getransplanteerde stamcellen gaan nieuwe bloedcellen aanmaken. Het duurt ongeveer drie weken tot de patiënt weer voldoende bloedvormende stamcellen heeft en zijn afweer hersteld is.

Autologe stamceltransplantatie heeft in de meeste gevallen de grootste kans van slagen. Bij bepaalde soorten van leukemie kan het echter zijn dat er in de stamcellen al veel zieke cellen aanwezig zijn. Dan is allogene stamceltherapie een betere optie.

Allogene stamceltherapie

Het principe van allogene stamceltherapie is dat zieke cellen door de donorcellen als ‘vreemd’ worden herkend en aangevallen. Het afweersysteem van de donor is zo in staat om kwaadaardige cellen op te sporen en te vernietigen. Dit wordt ook wel het graft-versus-leukemia- of graft-versus-tumoreffect genoemd. Het voordeel van allogene stamceltherapie is dat er vaak minder intensieve chemotherapie nodig is omdat de gedoneerde stamcellen de kwaadaardige cellen opruimen.

Een belangrijk risico bij allogene stamceltherapie is echter dat ook de gezonde weefsels van de patiënt als “vreemd” worden gezien door de donorcellen.  Gezonde cellen worden dan aangevallen door de afweercellen van de donor en dit kan levensbedreigende ontstekingsreacties in het lichaam veroorzaken. Bij het gebruiken van eigen stamcellen bestaat dit risico niet.

De toekomst

Het onderzoek naar stamceltherapie en mogelijke toepassingen ervan staat nog in de kinderschoenen. Wereldwijd wordt onderzoek gedaan naar behandelingen voor de meest uiteenlopende aandoeningen: van leverziekten tot ALS, van hartproblemen tot MS, van autisme tot diabetes.

Het gebruik van stamcellen biedt ook nieuwe kansen voor de transplantatiegeneeskunde. Bij dieren is het al gelukt om compleet nieuwe organen te kweken mbv stamceltherapie. Of dit ook bij mensen mogelijk (en wenselijk) is, valt nog te bezien. Duidelijk is wel dat stamceltherapie een grote toekomst tegemoet gaat.

Om gebruik te maken van stamceltherapie is het van belang voldoende stamcellen beschikbaar te hebben. Bij BioEden Nederland kunt u nu exlcusief stamcellen laten opslaan uit de melktanden van uw zoon of dochter. Meer informatie? Download gratis onderstaande brochure.

Gratis Informatiepakket (PDF)

Lees nu waarom u de levensreddende stamcellen uit de melktanden van uw kind niet verloren mag laten gaan.

001-tooth-zoom002-tooth-outline003-safe-box004-molecule005-placeholder006-x-rays007-microscope008-cardiogram009-heart010-test-tube011-dna012-syringe

Gratis Informatiepakket (PDF)

Lees nu waarom u de levensreddende stamcellen uit de melktanden van uw kind niet verloren mag laten gaan.

Uw Naam
Uw emailadres
Uw privacy is beschermd