stamceltherapie bij autisme

Stamceltherapie Autisme

Stamceltherapie voor Autisme is in een steeds verder gevorderd stadium Onderzoek naar autisme heeft aangetoond dat slecht functionerende neuronen hierbij een belangrijke rol spelen. Het gebruiken van stamceltherapie biedt veel perspectief voor de effectieve behandeling van autisme.

Experimentele behandeling mogelijk

Momenteel loopt er een innovatief project waarbij een aantal patiënten met stamcellen die gewonnen zijn uit melktanden, worden behandeld voor autisme. De voorlopige resultaten zijn erg hoopgevend. De patiënten vertonen enorme vooruitgang, zowel qua communicatie als geheugen. De onderzoekers zijn blij verrast door het succes van de therapie. Nader onderzoek is nodig om te bepalen hoe de positieve effecten van de stamceltherapie precies verklaard kan worden en hoe de therapie in de toekomst zo effectief mogelijk kan worden ingezet.

Over autisme

Er zijn verschillende soorten waaronder het klassiek autisme, Asperger en PDD NOS. Omdat de aandoening niet op basis van een lichamelijk onderzoek is aan te tonen, kan de diagnose alleen gesteld worden op basis van gedragskenmerken. Alleen een erkende psychiater of geregistreerd GZ-psycholoog  op basis van het DSM classificatiesysteem mag dit doen.

Volgens het CBS heeft 2.8% van de Nederlands kinderen een vorm van autisme. De hoge eisen die de huidige maatschappij aan mensen stelt op het gebied van flexibiliteit, communicatie en mentale weerbaarheid, maken dat kinderen met autisme een grote achterstand hebben op hun leeftijdsgenoten.

De mate waarin iemand last heeft van zijn of haar autisme, is  echter heel verschillend. Sommigen kunnen zich zelfstandig staande houden, anderen hebben veel hulp nodig om in de samenleving te kunnen functioneren.

Gratis Informatiepakket (PDF)

Lees nu waarom u de levensreddende stamcellen uit de melktanden van uw kind niet verloren mag laten gaan.

Voordelen stamceltherapie bij autisme

De eerste resultaten laten zien dat stamceltherapie een positieve impact heeft op de ontwikkeling van kinderen met autisme:

  • Gemakkelijker contact kunnen maken
  • Minder gevoeligheid voor geluid en/of felle kleuren
  • Betere verbale- en non verbale vaardigheden
  • Minder concentratieproblemen
  • Toenemende tolerantie voor voedsel, minder digestieproblemen
  • Verbetering van het immuun systeem

Hoe groot deze positieve effecten zijn, is afhankelijk van veel factoren zoals de ernst en aard van de symptomen en de leeftijd van het kind. De stamceltherapie lijkt de aanmaak van nieuwe, gezonde neuronen te bevorderen maar autisme is (vooralsnog) niet te genezen. Stamceltherapie zou er alleen voor kunnen zorgen dat de symptomen minder worden. De behandeling geeft het beste resultaat in combinatie met andere therapieën zoals gedragstherapie en medicijnen.

Hoe werkt het?

Hoewel nog lang niet alles duidelijk is over autisme en stamceltherapie, werkt de behandeling globaal als volgt. De oorzaak van autisme lijkt te zitten in een verstoring in de aanmaak van een bepaald eiwit. Dit eiwit heeft een stamcel nodig om zich te ontwikkelen tot een zenuw, die de zintuigen verbindt met de hersenen. Met stamceltherapie kan het defecte eiwit los worden geweekt van de cel, zodat de foute zenuwen onschadelijk worden gemaakt en de cellen zich opnieuw kunnen specialiseren (hechten aan een niet-defect eiwit). Hiervoor zijn echter wel frisse, lichaamseigen cellen nodig die zich nog kunnen specialiseren tot zenuwcellen. Met name pluripotente stamcellen uit melktanden zijn een goede bron hiervoor. Dit zijn namelijk de meest oorspronkelijke, embryonale stamcellen en kunnen in grote aantallen worden gekweekt tot elk soort weefsel.

De toekomst

Om de positieve effecten van stamceltherapie op autisme beter te kunnen begrijpen, is er meer begrip nodig over de oorzaak van autisme. Alle onderzoeken die wereldwijd gaande zijn op dit gebied, zullen er zeker toe leiden dat hier meer duidelijkheid over komt.

Het onderzoek naar de relatie tussen stamcellen en autisme zal nieuwe inzichten geven in de oorzaken van de aandoening en mogelijke behandelingen ervan. De verwachting is dat de stamceltherapie in de loop van de komende jaren verder zal worden ontwikkeld en steeds breder zal worden geaccepteerd als mogelijke behandelingsvorm voor autisme.

Wilt u zeker zijn dat u profiteert van ontwikkelingen in de toekomst? Laat dan de stamcellen van uw kind opslaan. Dit kan gemakkelijk uit de melktanden bij het wisselen. Download onderstaand onze gratis brochure voor meer informatie.

Gratis Informatiepakket (PDF)

Lees nu waarom u de levensreddende stamcellen uit de melktanden van uw kind niet verloren mag laten gaan.

001-tooth-zoom002-tooth-outline003-safe-box004-molecule005-placeholder006-x-rays007-microscope008-cardiogram009-heart010-test-tube011-dna012-syringe

Gratis Informatiepakket (PDF)

Lees nu waarom u de levensreddende stamcellen uit de melktanden van uw kind niet verloren mag laten gaan.

Uw Naam
Uw emailadres
Uw privacy is beschermd