Stamcelonderzoek, de voortgang

Stamcelonderzoek staat wereldwijd volop in de belangstelling. Het richt zich op het gebruik van stamcellen ten behoeve van medische behandelingen. Stamcellen zijn basiscellen die zich kunnen ontwikkelen tot gespecialiseerde cellen zoals bloed- huid- of weefsel. Ze komen overal in het lichaam voor en zorgen voor het herstellen van beschadigde cellen of het aanvullen ervan.

Bij ziekte kunnen nieuwe, gezonde stamcellen worden ingebracht die weer gezonde cellen gaan aanmaken. Het lichaam wordt gerepareerd met behulp van stamcellen. Op zich zijn ze daar ook voor bedoeld: stamcellen zijn vooral bij schade actief.

Het stamcelonderzoek loopt al enkele decennia. In de jaren tachtig werd ontdekt dat eiwitten verantwoordelijk zijn voor het doorgeven van signalen tussen de cellen zodat ze weten hoe ze zich moeten gedragen. Dit inzicht heeft wereldwijd een grote boost gegeven aan stamcelonderzoek. Momenteel vinden de meeste behandeling nog op experimentele basis plaats, maar de ontwikkelingen gaan razendsnel. Op korte termijn worden er grote doorbraken verwacht zodat stamceltherapie ook breder kan worden ingezet.

Bekende Nederlanders die baat hadden bij stamcelonderzoek

  • Topsporter Maarten van der Weijden genas door stamceltherapie van acute leukemie. Hij moest zware chemokuren ondergaan die niet alleen de kankercellen vernielden, maar ook de gezonde. In principe zou hij daaraan overlijden, maar dankzij stamceltransplantatie kreeg hij weer nieuwe, gezonde cellen om te herstellen.
  • Cabaretier Hans Sibbel onderging een experimentele stamceltherapie om te genezen van een (in theorie dodelijke) auto-immuunziekte. Zijn hele immuunsysteem werd met de stamcellen gereset en vanaf nul weer opgebouwd
  • Gerard Joling heeft verschillende haarstamcel transplantatie behandelingen laten doen.

Embryonale stamcellen in Nederland zeer omstreden

Ondanks het feit dat stamcelonderzoek nodig is om de medische wetenschap vooruit te brengen, is er nog vaak discussie over morele kwesties. Het gaat dan met name om het gebruik van embryonale of volwassen stamcellen.

Embryonale stamcellen hebben in theorie meer potentie, maar het gebruik ervan in stamcelonderzoek stuit veel mensen tegen de borst. In Nederland is men erg terughoudend met het gebruik van embryonale cellen in stamcelonderzoek. Het is alleen onder strikte voorwaarden toegestaan om embryo’s voor dit doel te maken. De stamcellen kunnen alleen uit vier of vijf dagen oude restembryo’s worden gehaald, embryo’s die zijn overgebleven na een IVF-behandeling.

Gratis Informatiepakket (PDF)

Lees nu waarom u de levensreddende stamcellen uit de melktanden van uw kind niet verloren mag laten gaan.

De potentie van volwassen stamcellen

Stamcelonderzoek met volwassen (adulte) stamcellen is algemeen geaccepteerd. Ze worden niet alleen gebruikt in stamcelonderzoek, maar ook in reguliere behandelingen bij ernstige ziekten zoals leukemie.  De stamcellen worden bij volwassen donoren uit het beenmerg of bloed gehaald. Ook kunnen de cellen uit navelstrengbloed of melktanden worden verkregen.

Uit stamcelonderzoek van de laatste jaren blijkt dat adulte stamcellen zich niet alleen tot bloedcellen kunnen ontwikkelen.  Met name de mesenchymale stamcellen hebben veel meer ontwikkelingspotentieel dan aanvankelijk werd gedacht. Zij kunnen uitgroeien tot de meest uiteenlopende cellen zoals huid-, bot-, spieren-, lever-, hart- of hersencellen. Er wordt momenteel veel stamcelonderzoek gedaan dat hele interessante resultaten laat zien. Zo is het al gelukt met adulte stamcellen de hartspier te versterken, auto-immuun ziekten te genezen, de symptomen van autisme te verminderen en bepaalde vormen van reuma beter hanteerbaar te maken.

Mogelijkheden van stamcelonderzoek onbeperkt

Met stamcellen zullen ook verouderingsprocessen een halt kunnen worden toegeroepen. Een verjongingskuur bij muizen is al gelukt. Waarom zou dat bij mensen ook niet kunnen?

Een ander onderzoeksgebied binnen het stamcelonderzoek is het gebruik van dierlijke stamcellen om vlees voor menselijke consumptie te kweken. Het zou zomaar de sleutel kunnen zijn tot het oplossen van alle voedselproblemen in de wereld.

Gratis Informatiepakket (PDF)

Lees nu waarom u de levensreddende stamcellen uit de melktanden van uw kind niet verloren mag laten gaan.

001-tooth-zoom002-tooth-outline003-safe-box004-molecule005-placeholder006-x-rays007-microscope008-cardiogram009-heart010-test-tube011-dna012-syringe

Gratis Informatiepakket (PDF)

Lees nu waarom u de levensreddende stamcellen uit de melktanden van uw kind niet verloren mag laten gaan.

Uw Naam
Uw emailadres
Uw privacy is beschermd