PDD-NOS – behandeling met stamcellen

‘Pervasive Developmental Disorder – Not Otherwise Specified’ is beter bekend als PDD-NOS.  Net als andere vormen van autisme is het een pervasieve ontwikkelingsstoornis. Dit houdt in dat er problemen kunnen optreden op verschillende ontwikkelingsgebieden. Mensen met PDD-NOS hebben met name moeite met de volgende dingen:

  1. Ze hebben moeite met sociale interactie.
  2. Ze vinden het lastig zich te uiten, hebben vaak taal- en spraakproblemen.
  3. Ze vertonen vaak repeterend gedrag of kunnen helemaal gefascineerd zijn door een bepaald onderwerp.

De manier waarop PDD-NOS zich manifesteert is voor iedereen verschillend. Zo vindt de één het vooral lastig om zichzelf goed uit te drukken, en heeft een ander vooral problemen in de omgang met anderen. De een ervaart de aandoening als een grote belasting, de ander merkt er juist weinig van.

Een veelzijdig ziektebeeld

Binnen het autistische spectrum is PDD-NOS het eigenlijk een rest-categorie. Het betekent dat er kenmerken van autisme aanwezig zijn, maar niet genoeg om van autisme te spreken. De ontwikkelingsstoornis komt meestal op jonge leeftijd al aan het licht en kan vooralsnog niet genezen worden. De ernst van de aandoening en de symptomen kunnen wel veranderen in de loop van de tijd.

De oorzaak van PPD-NOS is niet bekend. Erfelijke factoren spelen waarschijnlijk een grote rol. Sommige families zijn gevoeliger voor vormen van autisme dan andere. Het lijkt erop dat PDD-NOS ontstaat door de combinatie van veranderingen in de stamcellen. Dit maakt dat de hersenen op een andere manier informatie verwerken. Omgevingsfactoren of opvoeding spelen slechts een kleine rol bij het ontstaan van PDD-NOS.

Gratis Informatiepakket (PDF)

Lees nu waarom u de levensreddende stamcellen uit de melktanden van uw kind niet verloren mag laten gaan.

Stamceltherapie als behandeling van PDD-NOS

De laatste jaren komt er steeds meer duidelijkheid over de rol van stamcellen bij het ontstaan en de behandeling van PDD-NOS.  Uit experimentele behandelingen blijkt steeds weer dat mensen met een aandoening in het autistische spectrum veel baat bij kunnen hebben bij een behandeling met stamcellen. Sommige patiënten vertonen verbetering in spraak, anderen zijn minder in zichzelf gekeerd of vertonen minder obsessief gedrag.

Hoe werkt een behandeling met stamcellen.

Bij PDD-NOS is er een verstoring in de ontwikkeling van de stamcellen tot zenuwcellen. Door gezonde, nieuwe stamcellen te injecteren worden de foute zenuwcellen onschadelijk gemaakt en ontstaan er weer goede cellen. Hoe dit proces precies in zijn werk gaat, is nog niet duidelijk maar met name de mesenchymale stamcellen spelen hierbij een grote rol.

Mesenchymale stamcellen?

Rond 1965 ontdekte de Russische onderzoeker Alexander Friedenstein hoe je mesenchymale stamcellen eenvoudig kon herkennen en uit het beenmerg kon isoleren. De cellen bleken multipotente eigenschappen te bezitten. Ze kunnen zich ontwikkelen tot botcellen, kraakbeencellen, vetcellen of zelfs zenuwcellen. De ontdekking van Friedenstein betekende een enorme sprong voorwaarts in het begrip van het ontstaan van leven en de werking van het lichaam.

Op weg naar genezing

De laatste jaren is het onderzoek naar stamcellen in een stroomversnelling terecht gekomen. Er zijn al tientallen ziekten die met stamcellen behandeld worden. De kans is groot dat de komende jaren ook een doorbraak komt in het onderzoek naar aandoeningen in het autistische spectrum zoals PDD-NOS. Alles lijkt erop dat stamceltherapie de sleutel is naar genezing.

Gratis Informatiepakket (PDF)

Lees nu waarom u de levensreddende stamcellen uit de melktanden van uw kind niet verloren mag laten gaan.

001-tooth-zoom002-tooth-outline003-safe-box004-molecule005-placeholder006-x-rays007-microscope008-cardiogram009-heart010-test-tube011-dna012-syringe

Gratis Informatiepakket (PDF)

Lees nu waarom u de levensreddende stamcellen uit de melktanden van uw kind niet verloren mag laten gaan.

Uw Naam
Uw emailadres
Uw privacy is beschermd