opslagmogelijkheden voor stamcellen

Opslagmogelijkheden voor stamcellen

Het opslaan van stamcellen kan relatief eenvoudig in een laboratorium. Als de cellen voor langere tijd moeten worden opgeslagen, moeten ze ingevroren worden. De opslagmogelijkheden voor stamcellen zijn gebonden aan strikte wet- en regelgeving. Daarbij is het van belang dat de cellen door deskundig personeel worden verzameld en onder de juiste condities bewaard worden zodat er geen kans is op bacteriële besmettingen.

Hoe worden stamcellen verkregen?

Er zijn verschillende manieren om stamcellen te onttrekken uit het lichaam: uit beenmerg, bloed en zelfs uit melktanden. De pijnlijke beenmergpunctie wordt niet meer vaak toegepast. Alleen in zeer specifieke gevallen kan er nog reden zijn te kiezen voor een beenmergpunctie. De meest voorkomende manier om stamcellen te verzamelen is echter via het bloed. Sinds kort is het ook mogelijk om stamcellen uit melktanden te halen.

De noodzaak om stamcellen voor lange tijd op te slaan

De stamcellen worden eerst bewerkt in het laboratorium en onderworpen aan een strenge kwaliteitscontrole. Hierna kunnen de gedoneerde stamcellen gebruikt worden voor medische behandelingen. Vaak is het echter niet mogelijk vraag en aanbod qua tijd op elkaar af te stemmen.

Het onttrekken van stamcellen uit  navelstrengbloed kan alleen onmiddellijk na de geboorte plaatsvinden. Iets dergelijks geldt voor melktanden: het beste is de stamcellen onmiddellijk na het uitvallen van de tanden te extraheren. Navelstrengbloed en melktanden zijn erg geschikt als bron voor stamceldonatie, het is echter bij afname niet bekend wanneer de stamcellen gebruikt zullen worden. Daarom moeten ze in principe voor langere tijd bewaard worden. Dit gebeurt in speciale stamcelbanken.

Gratis Informatiepakket (PDF)

Lees nu waarom u de levensreddende stamcellen uit de melktanden van uw kind niet verloren mag laten gaan.

Opslagmogelijkheden van stamcellen

Er zijn meerdere organisaties die gespecialiseerd zijn in het opslaan van stamcellen:

De meeste donaties komen terecht bij de bloedbank Sanquin, een non-profit organisatie die verantwoordelijk is voor de algemene bloedvoorziening in Nederland. Naast bloed kunt u er ook andere soorten donaties geven: plasma, bloedplaatjes en stamcellen. Sanquin heeft naast hun reguliere bloedbank ook een speciale navelstrengbloedbank. Zwangere vrouwen kunnen zich hierbij melden als ze het bloed uit de navelstreng willen doneren. Dit kan echter alleen als de bevalling plaatsvindt in speciale ziekenhuizen die hiertoe uitgerust zijn.

De opslag van navelstrengbloed voor eigen gebruik

Naast de algemene bloedbank, zijn er in Nederland ook een aantal bedrijven waarbij u eigen stamcellen voor privégebruik in bewaring kunt geven in de vorm van navelstrengbloed of melktanden. De meest bekende zijn Stamcelbank Nederland en Cryo-Save:

  • Stamcelbank Nederland werd in 2005 opgericht en is gevestigd in Leusden. Het bedrijf is gecertificeerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en timmert hard aan de weg met o.a. optredens bij de Late Night Show van Umberto Tan.
  • Cryo-Save is van oorsprong een Belgisch bedrijf maar al jaren actief op de Nederlandse markt en inmiddels wereldwijd actief. Het hoofdkantoor staat in Zutphen en het bedrijf heeft verschillende laboratoria door heel Europa.

Stamcellen uit melktanden opslaan

Als enige bedrijf op de Nederlandse markt, bieden wij van BioEden  de mogelijkheid om stamcellen uit melktanden te halen en op te slaan voor eigen gebruik. Daarmee zijn wij uniek in de wereld.

BioEden werd in 2006 in het Amerikaanse Texas opgericht en groeide uit tot een wereldwijd concern met vestigingen in ruim 60 landen. Het bedrijf heeft een zeer innovatieve, gepatenteerde methode ontwikkeld om grote hoeveelheden stamcellen uit melktanden te onttrekken nadat ze zijn uitgevallen en deze levenslang te bewaren. De stamcellen worden opgeslagen in drie laboratoria die resp. in de Verenigde Staten, Europa en Azië staan. Daarmee zijn we de grootste tandheelkundige stamcelbank in de wereld.

Gratis Informatiepakket (PDF)

Lees nu waarom u de levensreddende stamcellen uit de melktanden van uw kind niet verloren mag laten gaan.

001-tooth-zoom002-tooth-outline003-safe-box004-molecule005-placeholder006-x-rays007-microscope008-cardiogram009-heart010-test-tube011-dna012-syringe

Gratis Informatiepakket (PDF)

Lees nu waarom u de levensreddende stamcellen uit de melktanden van uw kind niet verloren mag laten gaan.

Uw Naam
Uw emailadres
Uw privacy is beschermd