melktanden wisselen

Melktanden wisselen

Als een kind zo’n vijf of zes jaar oud is, gaan de melktanden één voor één wisselen en komen de definitieve tanden door. Een volwassen gebit telt 32 tanden.

Hoe en waarom melktanden wisselen

De melktanden wisselen meestal in een vaste volgorde: Eerst de snijtanden, dan de hoektanden en melkkiezen volgen later, tussen het tiende en dertiende jaar. Als allerlaatste komen de verstandskiezen tevoorschijn. Dit gebeurt echter meestal pas veel later, tussen het 18de en 24ste levensjaar.

De reden dat het melkgebit wordt vervangen door een groter, volwassen gebit is dat tanden niet meegroeien met de rest van het lichaam. Naarmate iemand ouder wordt, heeft hij een sterker gebit nodig om de eenvoudige reden dat het lichaam wel groeit en steeds meer voedsel nodig heeft.

Het wisselgebit

In de periode waarin de melktanden wisselen, spreekt men van een wisselgebit. Voordat de melktanden gaan wisselen en de definitieve tanden door het tandvlees heenkomen, liggen ze al klaar in het kaakbeen. Het kan gebeuren dat de definitieve tanden al te zien zijn voordat de melktand is uitgevallen. In dit geval groeit de definitieve tand eerst achter de melktand. Pas als die is gewisseld, komt de tand meer naar voren.

Niet uittrekken!

Het wisselen van het melkgebit gaat automatisch. De tanden laten één voor één los en vallen uit als ze er klaar voor zijn. Het is niet verstandig om de melktanden die los zitten, eruit te trekken met een touwtje of met de vingers. Als de tand er klaar voor is, dan drukt hij zichzelf eruit. Als dit proces wordt geforceerd, dan bestaat het risico dat de nieuwe tanden niet goed door kunnen komen en scheef gaan groeien. Ook kunnen er beschadigingen aan het tandvlees ontstaan.

Gratis Informatiepakket (PDF)

Lees nu waarom u de levensreddende stamcellen uit de melktanden van uw kind niet verloren mag laten gaan.

De beste reden om melktanden te bewaren

Melktanden zijn nuttiger dan u op het eerste gezicht zou denken. Ze bevatten grote hoeveelheden stamcellen. Dit zijn cellen die in potentie kunnen uitgroeien tot allerlei soorten cellen zoals bloedcellen, hersencellen, botweefsel etc.  Deze stamcellen kunnen gebruikt worden bij de geneeskundige behandeling van een groot aantal ziekten zoals leukemie en non Hodgkin.

De verwachting is dat in de toekomst nog veel meer aandoeningen met stamcellen kunnen worden behandeld. Momenteel vindt er volop onderzoek plaats naar het gebruik bij stamcellen bij autisme, ALS, diabetes, hartziekten, huidtransplantaties, botaandoeningen etc. De voorlopige uitslagen daarvan zijn zeer hoopgevend!

Omdat stamcellen in de toekomst nog erg goed van pas kunnen komen, kiezen steeds meer ouders ervoor om de stamcellen van hun kind op te slaan en te bewaren. Op die manier zijn er altijd matchende stamcellen voor het kind beschikbaar, mocht het in de toekomst ziek worden.

Navelstrengbloed vs melktanden

Stamcellen voor eigen gebruik, kunnen maar op twee manieren worden verkregen: via het navelstrengbloed of uit melktanden. Het gebruiken van stamcellen uit melktanden heeft een aantal belangrijke voordelen tov van navelstrengbloed:

  • Navelstrengbloed bevat slechts een zeer kleine hoeveelheid stamcellen. Een melktand bevat er veel meer.
  • Een melkgebit bestaat uit 20 melktanden dus als het een keer niet lukt om in één keer de stamcellen eruit te halen dan is er geen man overboord. Er zijn nog 19 kansen!
  • Het uitvallen van een melktand is een natuurlijk proces. De donor hoeft er geen medische behandeling voor te ondergaan.

Waar kunt u terecht voor de opslag van stamcellen uit melktanden

BioEden is het enige bedrijf in Nederland dat gespecialiseerd is in de veilige opslag van stamcellen uit melktanden. We hebben een unieke methode ontwikkeld om de stamcellen uit de tanden te extraheren en voor een lange periode veilig te bewaren. De gedoneerde stamcellen blijven uw  persoonlijke eigendom. Mocht uw kind op zeker moment de stamcellen nodig hebben, dan worden ze meteen beschikbaar gesteld.

Gratis Informatiepakket (PDF)

Lees nu waarom u de levensreddende stamcellen uit de melktanden van uw kind niet verloren mag laten gaan.

001-tooth-zoom002-tooth-outline003-safe-box004-molecule005-placeholder006-x-rays007-microscope008-cardiogram009-heart010-test-tube011-dna012-syringe

Gratis Informatiepakket (PDF)

Lees nu waarom u de levensreddende stamcellen uit de melktanden van uw kind niet verloren mag laten gaan.

Uw Naam
Uw emailadres
Uw privacy is beschermd