Melktanden bewaren, de beste manier

Al heel lang kennen mensen magische krachten toe aan het melkgebit. In Azië worden boventanden bovenop het huis gelegd en ondertanden eronder. Dit zodat het kind gezond opgroeit. In Amerika hechten ze meer waarde aan de tandenfee die ’s nachts op pad gaat om melktandjes te verzamelen in ruil voor een muntje. In Groot Brittannië gooien kinderen hun melktanden vaak in het vuur als bescherming tegen het boze oog. Zo kent elk land zijn eigen traditie. In Nederland bewaren de kinderen hun uitgevallen melktanden meestal in een klein doosje dat ze vol trots aan familie en vrienden tonen.

De beste reden om melktanden te bewaren

In 2003 kwam de wetenschap tot de ontdekking dat melktanden inderdaad magisch zijn: ze blijken grote hoeveelheden mesenchymale stamcellen te bevatten. Een betere reden om melktanden te bewaren is er niet.  Mesenchymale stamcellen zijn zeer kostbare, nog onbestemde cellen waaruit allerlei soorten gedefinieerde cellen kunnen ontstaan. Ons hele lichaam is ontwikkeld uit deze stamcellen: onze organen, huid, hersens,  botten etc…

De vele toepassingen van mesenchymale stamcellen

Mesenchymale stamcellen (MSC’s) zijn een groep stamcellen die ook op grote schaal voorkomen in het beenmerg. Met name de stamcellen uit melktanden zijn kostbaar omdat deze nog jong en nauwelijks gedifferentieerd zijn. Daardoor kunnen ze makkelijk voor verschillende toepassingen gebruikt worden. De stamcellen zijn potentieel geschikt voor de meest uiteenlopende behandelingen zoals hartziekten, diabetes, gezichtsvermogen, beschadigde organen, huidbeschadigingen, tanden, beschadigd bot en kraakbeen.

Met het oog op de toekomst

De verwachting is dat 1 op de 3 mensen in de toekomst tijdens zijn leven stamceltherapie moet ondergaan. Daarvoor heb je echter een matchende donor nodig. Zo niet, dan zal het lichaam de vreemde cellen afstoten en levensgevaarlijke ontstekingen veroorzaken. Het vinden van een goede donor is echter vaak niet makkelijk. De cellen bevatten DNA kenmerken van zowel vader als moeder die precies moeten matchen. Bij eigen broers en zussen is de kans niet groter dan 25% dat dat zo is. Veel patiënten zijn dan ook afhankelijk van het vinden van een geschikte niet-gerelateerde donor. Het aantal anonieme, vrijwillige stamceldonoren is zo klein dat de kans daarop niet zo groot is.

Daarom is het verstandig om een voorraad met eigen stamcellen te bewaren. Stamcellen uit eigen melktanden zijn automatisch een match. Na transplantatie zal het lichaam de lichaamseigen stamcellen niet afstoten zodat de kans op succes groot is.

Hoe eerder, hoe beter

Omdat de kwaliteit van stamcellen in de loop van een leven achteruit gaat, is het een goed idee om de stamcellen zo jong mogelijk te bewaren. De enige niet-evasieve methode om jonge MSC stamcellen te verkrijgen, is uit het melkgebit. Uit één melktand kunnen twee buisjes met elk minimaal 400.000 stamcellen worden verkregen. De stamcellen kunnen zeker 30-40 jaar bewaard worden (langer is niet aangetoond, maar ook niet onmogelijk).

Gratis Informatiepakket (PDF)

Lees nu waarom u de levensreddende stamcellen uit de melktanden van uw kind niet verloren mag laten gaan.

De beste manier om melktanden te bewaren

Het is relatief eenvoudig om de melktanden na het uitvallen te bewaren. Dit moet echter wel op de juiste manier gebeuren. De melktanden zelf in de koelkast bewaren heeft geen enkele zin. Ze moeten speciaal worden bewerkt en cryogeen (ingevroren bij temperatuur van -162°)  worden opgeslagen in de juiste omstandigheden.

Hoe kunt u stamcellen uit melktanden bewaren

In Nederland is BioEden de enige partij die stamcellen uit melktanden kan bewaren. U kunt hier stamcellen opslaan uit melktanden voor later gebruik. Het bezit een octrooi voor haar werkwijze in het verwerken en opslaan van dentale stamcellen. BioEden opereert wereldwijd en heeft laboratoria in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Azië voor het isoleren en bewaren van stamcellen uit melktanden.

Als uw kind een melktand verliest, moet u het zo snel mogelijk opsturen naar BioEden. Daarnaast moet u ook binnen 7 dagen een bloedmonster van het kind opsturen. Uit de melktandjes worden de stamcellen gehaald en opgeslagen in een vriezer. Het materiaal kan in principe levenslang bewaard worden en blijft in bezit van de donor. Als het nodig is, worden ze direct vrijgegeven.

Gratis Informatiepakket (PDF)

Lees nu waarom u de levensreddende stamcellen uit de melktanden van uw kind niet verloren mag laten gaan.

001-tooth-zoom002-tooth-outline003-safe-box004-molecule005-placeholder006-x-rays007-microscope008-cardiogram009-heart010-test-tube011-dna012-syringe

Gratis Informatiepakket (PDF)

Lees nu waarom u de levensreddende stamcellen uit de melktanden van uw kind niet verloren mag laten gaan.

Uw Naam
Uw emailadres
Uw privacy is beschermd