Meest voorkomende kinderziektes

Waterpokken, mazelen, de bof, rode hond of krentenbaard. Het zijn slechts enkele van de meest voorkomende kinderziektes. Sommige kunnen eenvoudig voorkomen worden met een vaccinatie, maar er blijven genoeg ziektes over waar jonge kinderen vroeg of laat mee te maken krijgen. Heel vervelend, maar kinderziektes zijn op zich onschuldig en juist nuttig voor uw kind. Het bouwt er een goede weerstand mee op.

Kinderziektes soms niet zo onschuldig

Toch zijn er ook kinderziektes die desastreus kunnen uitpakken. Dit is met name het geval bij kinderen met CID, een gecombineerde afweerstoring. Zij hebben veel meer last van veel voorkomende kinderziektes zoals waterpokken of de mazelen. Bij de meest ernstige variant van CID, is het kind zelfs zo vatbaar voor allerlei infecties dat het zonder goede behandeling vrijwel zeker voor het eerste levensjaar sterft.

Voor deze kinderen is stamceltransplantatie de enige optie. CID is een aangeboren, erfelijke aandoening. Tijdens de behandeling worden de stamcellen van de patiënt vervangen door gezonde stamcellen van een donor. Als er een goede donor kan worden gevonden, dan heeft de patiënt weer goede vooruitzichten.

Gratis Informatiepakket (PDF)

Lees nu waarom u de levensreddende stamcellen uit de melktanden van uw kind niet verloren mag laten gaan.

Stamceltherapie ondergaan? Dan opnieuw inenten!

Als een kind stamceltherapie heeft gekregen, moet het daarna opnieuw gevaccineerd worden tegen de meest voorkomende kinderziektes. Bij de transplantatie worden de geheugencellen van het immuunsysteem namelijk gewist.

Kanker is geen kinderziekte

Kanker is zeker geen kinderziekte, maar het aantal gevallen van kanker onder kinderen is de laatste jaren wel aanzienlijk gestegen. In de leeftijd van 2 tot en met 12 jaar is de ziekte zelfs de meest voorkomende doodsoorzaak.

Leukemie bij kinderen

De meest voorkomende vorm van kinderkanker in Nederland is acute lymfatische leukemie. In Nederland krijgen elk jaar ongeveer 120 kinderen deze ziekte, vaak al rond het derde en vierde levensjaar. Daarnaast krijgen nog eens 20-25 kinderen een vorm van niet-lymfatische leukemie. Het gaat dan om acute myeloïde leukemie of soms chronische myeloïde leukemie. Bij ongeveer 35-40 kinderen wordt een ernstige vorm van beenmergfalen ontdekt. Het beenmerg maakt dan geen of onvoldoende nieuwe bloedcellen aan.

Meest voorkomende behandelingen

Leukemie bij kinderen is goed te behandelen. Ruim 70% van de patiënten geneest. Daarvoor moet het kind chemotherapie ondergaan, vaak in combinatie met leukemie stamceltherapie. Een erg belastende behandeling, maar de enige kans op overleven van de agressieve kanker.  Het patiëntje krijgt de cellen in enkele uren toegediend via een infuus.

Na de stamceltherapie

Het duurt tien tot twintig dagen voordat de nieuwe stamcellen nieuwe bloedcellen gaan aanmaken. In de tussentijd is er sprake van een sterk verminderde weerstand. Om het risico op infecties te beperken, wordt het kind in een speciale isolatiekamer verblijven en krijgt het extra medicijnen. Normaal gesproken duurt het drie tot vijf weken voor het kind voldoende hersteld is om naar huis te gaan.

Het complete herstel duurt echter langer. Een half jaar bij een autologe therapie (behandeling met eigen stamcellen), een jaar bij de behandeling met stamcellen met een vreemde donor.

Stamcellen van uw kind bewaren

Afhankelijk van de aard van de leukemie wordt bepaald of het kind behandeld kan worden met eigen of met lichaamsvreemde stamcellen. Vaak is een autologe behandeling (met lichaamseigen stamcellen) beter.

Daarom kunt u ervoor kiezen de stamcellen van uw kind op te slaan voor toekomstig gebruik. Mocht uw kind ooit ziek worden, dan zijn er in elk geval altijd stamcellen beschikbaar.

Gratis Informatiepakket (PDF)

Lees nu waarom u de levensreddende stamcellen uit de melktanden van uw kind niet verloren mag laten gaan.

001-tooth-zoom002-tooth-outline003-safe-box004-molecule005-placeholder006-x-rays007-microscope008-cardiogram009-heart010-test-tube011-dna012-syringe

Gratis Informatiepakket (PDF)

Lees nu waarom u de levensreddende stamcellen uit de melktanden van uw kind niet verloren mag laten gaan.

Uw Naam
Uw emailadres
Uw privacy is beschermd