MCDD – behandeling met stamcellen

De laatste jaren is er veel meer bekend geworden over de rol van stamcellen bij de aanleg van de hersenen en het ontstaan van autistische stoornissen. De behandeling met stamcellen op dit gebied is nog in de experimentele fase. Voor mensen met MCDD biedt deze optie op termijn wel degelijk perspectief.

Wat is MCDD?

MCDD oftewel Multiple Complex Developmental Disorder is een aandoening in het autistische spectrum. Het is een meervoudig complexe ontwikkelstoornis.

Kenmerkend voor kinderen met MCDD is dat ze erg gevoelig zijn voor emoties. Ze kunnen hun gedachten of gevoelens moeilijk reguleren. Daardoor zijn ze vaak extreem angstig of woedend. Ze hebben een sterke verbeeldingskracht en vinden het moeilijk om onderscheid te maken tussen werkelijkheid en fantasie. 

Oorzaak, gevolg en behandeling

Zoals bij alle autistische stoornissen, speelt ook bij MCDD erfelijkheid een belangrijke rol. Er gaat iets mis bij de aanleg van de hersenen. De zenuwcellen ontwikkelen zich daardoor minder goed. Kinderen met MCDD hebben daardoor moeite hun gevoelens en gedachten te filteren. Ze worden overspoeld met prikkels en kunnen zich moeilijk ergens voor afsluiten. Dat is erg verwarrend en ook vermoeiend.

Het genezen van MCDD is nog niet mogelijk. De behandeling is vooral gericht op het onderdrukken van de symptomen. Dit door het geven van een gestructureerde omgeving en en het bevorderen van gezonde  vaardigheden. Er zijn allerlei gedragstherapieën en trainingen waarmee patiënten kunnen leren om beter met prikkels om te gaan. Soms wordt ook angst-remmende medicatie voorgeschreven.

Gratis Informatiepakket (PDF)

Lees nu waarom u de levensreddende stamcellen uit de melktanden van uw kind niet verloren mag laten gaan.

Behandeling met Stamcellen

Wereldwijd wordt aan universiteiten onderzoek verricht naar de mogelijkheid om autistische aandoeningen zoals MCDD te behandelen met stamcellen. Hierbij wordt steeds meer duidelijk over de oorzaken van autisme en aanverwante stoornissen. Deze moeten gevonden worden in slecht functionerende spiegelneuronen.

Deze neuronen hebben grote invloed op de motoriek, de taalontwikkeling, relativeringsvermogen, het empathisch vermogen en sociale vaardigheden. Precies die gebieden waar autisten moeite mee hebben.

Goede resultaten met stamceltherapie

Een groot deel van de kinderen die tijdens experimenteel onderzoek een behandeling krijgen met stamcellen, reageert hier goed op. Er zijn uitgebreide cases bekend van kinderen die grote vooruitgang boeken qua woordenschat en spraak. Ook zijn er gevallen waarin kinderen ineens veel vrijer werden in de sociale omgang en uit zichzelf met anderen gingen spelen.

Hoewel de eerste resultaten van de behandelingen erg hoopgevend zijn, staat stamceltherapie bij autistische stoornissen zoals MCDD nog in het beginstadium. Er is nog veel meer onderzoek nodig om behandelingen met stamcellen op grote schaal toe te kunnen passen. Uitgebreide experimenten zijn nog steeds gaande onder andere aan de universiteit van San Diego. Binnen afzienbare tijd hopen de wetenschappers een sluitende behandeling voor autisme te ontdekken.

Tip voor de toekomst

Hierop vooruitlopend kan het heel verstandig zijn de stamcellen van uw kind alvast te bewaren. Dat kan door de stamcellen op te slaan door ze te extraheren uit de melktanden van uw kind en ze veilig in te vriezen voor toekomstig eigen  gebruik. De melktanden bevatten een hoge concentratie mesenchymale stamcellen. Dit zijn de basiscellen waaruit o.a. botcellen, huidcellen, weefselcellen en ook zenuwcellen ontstaan.

Gratis Informatiepakket (PDF)

Lees nu waarom u de levensreddende stamcellen uit de melktanden van uw kind niet verloren mag laten gaan.

001-tooth-zoom002-tooth-outline003-safe-box004-molecule005-placeholder006-x-rays007-microscope008-cardiogram009-heart010-test-tube011-dna012-syringe

Gratis Informatiepakket (PDF)

Lees nu waarom u de levensreddende stamcellen uit de melktanden van uw kind niet verloren mag laten gaan.

Uw Naam
Uw emailadres
Uw privacy is beschermd