Alternatief voor Matchis

In Nederland zorgt stichting Matchis ervoor dat patiënten met leukemie en andere ernstige bloedaandoeningen een geschikte stamceldonor kunnen vinden. In ongeveer 70% is er geen geschikte donor binnen de familie te vinden. Het alteratief is dan op zoek te gaan naar een anonieme donor uit de stamcelbank van Matchis.

Matchis kampt met groot tekort aan stamceldonoren

Stichting Matchis is aangesloten bij een wereldwijd netwerk van stamceldonoren: the Bone Marrow Donors Worldwide (BMDW). Deze organisatie beheert een stamcellenbank waarvan alle landen gebruik kunnen maken. Het grootste deel van de Nederlandse patiënten wordt geholpen via een donor uit het buitenland. Nog geen 5% krijgt stamcellen van Nederlandse bodem.

Overheid helpt een handje

Er is een groot tekort aan stamceldonoren in Nederland. Slechts één procent van de bevolking is aangemeld als donor. Het ministerie van Volksgezondheid zet zich in om meer vrijwilliges donors te werven onder jong volwassenen. Hun stamcellen zijn nog relatief makkelijk te matchen en daardoor succesvoller dan die van oudere donoren.

Gratis Informatiepakket (PDF)

Lees nu waarom u de levensreddende stamcellen uit de melktanden van uw kind niet verloren mag laten gaan.

Stamceldonoren: hoe jonger, hoe beter

Matchis richt zich niet alleen op het verzamelen en matchen van volwassen stamceldonoren, maar ook op het opslaan van navelstrengbloed.

Een speciale afdeling van Sanquin, de Nederlandse bloedbank, zamelt grote hoeveelheden navelstrengbloed in voor onderzoek en medische toepassingen. Ook dit gedoneerde bloed komt terecht in een stamcellenbank die wereldwijd wordt gebruikt.

Voor de toekomst van úw kind

Stamceltherapie wordt al volop ingezet bij ziektes als leukemie en andere vormen van kanker. In de toekomst zal dit alleen maar toenemen. De verwachting is dat 60% kinderen die nu geboren worden, ooit een stamcelbehandeling zal ondergaan.

Alternatieve vormen van privé opslag

Gezien het grote gebrek aan donoren, wordt het voor jonge ouders steeds aantrekkelijker om de stamcellen van hun kind privé te laten opslaan. Kiest u hiervoor, dan blijven de stamcellen in uw bezit. Als uw kind achttien wordt, krijgt hij of zij de zeggenschap erover. De stamcellen worden meteen beschikbaar gesteld  als het nodig is. Een geruststellend gevoel. Het vinden van een 100% matching stamceldonor bij Matchis is namelijk vaak een tijdrovend en onzeker proces. Door de stamcellen van uw kind in privé bezit te houden, bespaart u zichzelf mogelijk een hoop zorgen en u geeft uw kind meer kansen op een lang en gezond leven.

Navelstrengbloed of melktanden

Als u ervoor kiest om de stamcellen van uw kind te bewaren voor eigen gebruik, dan zijn er twee alternatieven: u kiest ervoor om het navelstrengbloed van uw kind te gebruiken of een melktand. De laatste optie is nog betrekkelijk nieuw en onbekend, maar om meerdere redenen het beste alternatief:

  • Uit een melktand kunnen veel meer stamcellen worden gehaald dan uit navelstrengbloed. Dit maakt het mogelijk om ook een volwassene te behandelen met stamcellen uit een melktand.
  • De stamcellen uit melktanden lijken het meest op de hematopoëtische en mesenchymale cellen die ook in het beenmerg zitten. Ze hebben de grootste potentie qua huidige en toekomstige medische behandelingen.
  • Uw kind hoeft geen operatie of andere medische ingreep te ondergaan om de stamcellen te verkrijgen. Melktanden vallen immers vanzelf uit.

Gratis Informatiepakket (PDF)

Lees nu waarom u de levensreddende stamcellen uit de melktanden van uw kind niet verloren mag laten gaan.

001-tooth-zoom002-tooth-outline003-safe-box004-molecule005-placeholder006-x-rays007-microscope008-cardiogram009-heart010-test-tube011-dna012-syringe

Gratis Informatiepakket (PDF)

Lees nu waarom u de levensreddende stamcellen uit de melktanden van uw kind niet verloren mag laten gaan.

Uw Naam
Uw emailadres
Uw privacy is beschermd