Beenmergtransplantatie, wat is het en hoe werkt?

Als stamcellen worden verzameld uit beenmerg en getransplanteerd worden bij de patiënt, spreekt men van een beenmergtransplantatie. Als de donor via een bloedtransfusie zijn stamcellen heeft afgestaan, wordt eerder gesproken van een stamceltransplantatie. In feite gaat het in beide gevallen om een stamceltherapie.

Wat is beenmerg?

In het midden van het bot zit een holte gevuld met zacht, sponzig weefsel: het beenmerg. Het bevat verschillende soorten stamcellen waaronder de zogenaamd hematopoëtische stamcellen die in bloedcellen kunnen veranderen. Deze stamcellen worden vooral in het beenmerg aangetroffen, maar zijn in mindere mate ook in de bloedbaan aanwezig: de perifere bloed stamcellen.

Hoe worden stamcellen verzameld?

Aanvankelijk werden stamcellen standaard uit het beenmerg gehaald. Tegenwoordig wordt een beenmergtransplantatie slechts in uitzonderlijke gevallen nog toegepast. In veruit de meeste gevallen worden de stamcellen uit perifeer bloed verkregen.

Gratis Informatiepakket (PDF)

Lees nu waarom u de levensreddende stamcellen uit de melktanden van uw kind niet verloren mag laten gaan.

Hoe werkt een beenmergtransplantatie

Een beenmergtransplantatie is voor de donor veel ingrijpender dan een bloedtransfusie. Er is een operatie nodig van 3-4 uur nodig om het beenmerg vanuit de onderrug naar buiten te trekken. Dit gebeurt met een naald  die in de kern van het bot wordt gebracht om het beenmerg op te zuigen. De operatie kan alleen onder volledig narcose plaatsvinden, anders zou de behandeling te pijnlijk zijn. Ook het herstel duurt lang. Het duurt weken voor de donor zich weer zonder pijn kan bewegen.

Het afgenomen beenmerg kan in principe ingevroren worden voor toekomstig gebruik, maar in de meeste gevallen vindt de beenmergtransplantatie binnen 72 uur plaats. De patiënt krijgt de stamcellen via een infuus toegediend.

Na de transplantatie

Als de stamcellen in de bloedbaan van de ontvanger terechtkomen, zoeken ze een weg naar de botten om zich daar te nestelen en nieuwe bloedcellen aan te maken: witte bloedcellen, rode bloedcellen en bloedplaatjes.

Na de beenmergtransplantatie duurt het normaal gesproken twee tot vier weken voor het bloed van de patiënt weer op peil is. Deze periode is erg spannend met name als het om een transplantatie gaat van beenmerg dat afkomstig is van een andere donor. De kans bestaat dat de lichaamsvreemde cellen de gezonde cellen van de patiënt aanvallen (het zgn. Graft-versus-Host-Disease).

Veelbelovende alternatieven

Naast beenmerg en perifeer bloed is het sinds het eind van de jaren tachtig ook mogelijk stamcellen te verzamelen uit de navelstreng van pasgeboren kinderen en deze te gebruiken voor een transplantatie. Sinds kort kunnen we ook stamcellen uit melktanden van kinderen halen. Deze jonge stamcellen zijn beter bruikbaar dan de stamcellen uit beenmerg of perifeer bloed. Ze zijn nog minder verfijnd, waardoor ze meer potentie hebben zodat de behandeling een grotere kans van slagen heeft.

Melktanden versus beenmerg

De stamcellen die in melktanden zitten, lijken erg op de stamcellen die in het beenmerg te vinden zijn. Het zijn multipotente stamcellen die niet alleen tot bloedcellen kunnen uitgroeien, maar ook tot bot, spierweefsel en kraakbeen of zenuw- en vetweefsel.

Een ander voordeel van stamcellen opslaan uit melktanden is dat de cellen heel makkelijk te verkrijgen zijn. Uw kind hoeft er geen medische behandeling voor te ondergaan. De melktand valt vanzelf uit.

Gratis Informatiepakket (PDF)

Lees nu waarom u de levensreddende stamcellen uit de melktanden van uw kind niet verloren mag laten gaan.

001-tooth-zoom002-tooth-outline003-safe-box004-molecule005-placeholder006-x-rays007-microscope008-cardiogram009-heart010-test-tube011-dna012-syringe

Gratis Informatiepakket (PDF)

Lees nu waarom u de levensreddende stamcellen uit de melktanden van uw kind niet verloren mag laten gaan.

Uw Naam
Uw emailadres
Uw privacy is beschermd