Autisme – behandeling met stamcellen

Autisme is een aangeboren aandoening die wordt veroorzaakt doordat er iets fout gaat bij de aanleg van de hersenen in de eerste maand van de zwangerschap. Tot nog toe is de aandoening niet te genezen. Wel zijn er therapiën mogelijk om de symptomen ervan te onderdrukken. Het lijkt erop dat in de toekomst ook een behandeling met stamcellen mogelijk wordt. In eerste instantie zal die vooral ondersteunend zijn aan de gangbare therapie, in de verre toekomst kunnen we er autisme mogelijk zelfs mee genezen!

De experimentele fase

Een aantal autisme patiënten hebben al een behandeling met stamcellen ondergaan. De resultaten van dit experiment zijn erg hoopgevend. De deelnemers scoorden na de behandeling aanzienlijk hoger qua cognitieve en sociale vaardigheden. Er is echter nog veel meer onderzoek nodig om te bepalen of de behandeling met stamcellen ook op langere termijn resultaat heeft, of er geen bijwerkingen zijn en hoe de behandeling effectief op grote schaal zou kunnen worden ingezet.

Gratis Informatiepakket (PDF)

Lees nu waarom u de levensreddende stamcellen uit de melktanden van uw kind niet verloren mag laten gaan.

Autisme: een levenslang stempel

In Nederland heeft bijna 3% van de bevolking een vorm van autisme (zoals klassiek autisme, Asperger of PDD NOS). Hun hersenen verwerken prikkels anders dan bij ‘normale’ mensen. Mensen met autisme hebben daardoor vaak meer moeite met sociale contacten. Soms hebben ze ook mentaal en cognitief een achterstand. De mate waarin iemand last heeft van zijn of haar autisme hangt echter af van veel factoren: de vorm van autisme die hij/zij heeft, de sociale omgeving en ook het karakter van de patiënt.

Tot nog toe is de behandeling van autisme er vooral op gericht de problemen van de patiënt te verlichten. Dit gebeurt met psychotherapie om te werken aan het zelfvertrouwen of trainingen om meer sociale vaardigheden te ontwikkelen. Vaak worden ook medicijnen voorgeschreven waardoor de gevoeligheid voor prikkels minder wordt en de patiënt meer rust krijgt.

Nieuwe behandeling met stamcellen

De laatste jaren wordt er veel onderzoek gedaan naar de behandeling van autisme met stamcellen. In een bekend experiment is aangetoond dat patiënten hier veel baat bij kunnen hebben. Na een behandeling met stamcellen konden ze:

  • Zich beter uiten
  • Zich beter concentreren
  • Gemakkelijker contact met anderen maken
  • Geluid en/of felle kleuren beter verdragen

Ook bleek het immuunsysteem en de spijsvertering na de stamceltherapie aanzienlijk versterkt (twee bekende aandachtspunten bij autisme).

Hoe werkt het?

Bij autisme wordt de aanmaak van een bepaald eiwit verstoord. Daardoor kunnen de stamcellen zich niet goed ontwikkelen tot zenuwcellen. Door nieuwe, verse stamcellen te injecteren kunnen de cellen die het eiwit produceren zich herstellen en kunnen de foute zenuwcellen onschadelijk worden gemaakt. Hiervoor zijn echter wel frisse, lichaamseigen cellen nodig die nog helemaal blanco zijn. De melktanden zijn erg geschikt als bron voor deze pluripotente stamcellen. Ze bevatten grote hoeveelheden mesenchymale cellen die kunnen uitgroeien tot bv huid, bot, weefsel of zenuwcellen.

Hoge toekomstverwachtingen

Het onderzoek naar een mogelijke behandeling van autisme met stamcellen is in volle gang. In eerste instantie zouden daarmee de symptomen verminderd kunnen worden. Op de lange termijn zou autisme zelfs genezen kunnen worden worden. Het wachten is op een doorbraak waarmee stamceltherapie op grote schaal mogelijk wordt. Meer weten over de laatste stand van zaken? Lees dan meer voor stamceltherapie voor autisme.

Gratis Informatiepakket (PDF)

Lees nu waarom u de levensreddende stamcellen uit de melktanden van uw kind niet verloren mag laten gaan.

001-tooth-zoom002-tooth-outline003-safe-box004-molecule005-placeholder006-x-rays007-microscope008-cardiogram009-heart010-test-tube011-dna012-syringe

Gratis Informatiepakket (PDF)

Lees nu waarom u de levensreddende stamcellen uit de melktanden van uw kind niet verloren mag laten gaan.

Uw Naam
Uw emailadres
Uw privacy is beschermd