Asperger – behandeling met stamcellen

De laatste jaren is er veel meer bekend geworden over de rol van stamcellen bij de aanleg van de hersenen en het ontstaan van autistische stoornissen. De behandeling met stamcellen op dit gebied is nog in de experimentele fase. Voor mensen met Asperger biedt deze optie op termijn wel degelijk perspectief.

Wat is Asperger?

De ziekte van Asperger kenmerkt zich door beperkte sociale vaardigheden en inlevingsvermogen. Vaak is er sprake van eenzijdige interesses.  In tegenstelling tot andere vormen van autisme, hebben Asperger patiënten geen moeite met taal. Ze hebben evenveel behoefte aan contact als ieder ander. Cognitief gezien zijn ze normaal tot hoog ontwikkeld. De diagnose wordt vaker bij jongens dan bij meisjes gesteld.

Het syndroom van Asperger is vernoemd naar de ontdekker ervan: de Weense wetenschapper Hans Asperger. Al in 1944 schreef hij over deze vorm van autisme, maar pas aan het eind van de vorige eeuw kreeg de ziekte meer bekendheid. Tot die tijd werd Asperger vooral gezien als een milde vorm van het klassieke autisme.

De oorzaken

Erfelijkheid speelt een grote rol bij de ontwikkeling van Asperger. Net als andere stoornissen in het autistische spectrum ontstaat Asperger tijdens de vroege aanleg van de hersenen waarbij met name de mesenchymale stamcellen een grote rol spelen. Door een foutje in de ontwikkeling van de zenuwcellen ontstaan ontstekingsreacties en immuunafwijkingen die ervoor zorgen dat prikkels anders verwerkt worden.

Beroemde Aspergers

Omdat er sprake is van gemiddelde tot hoge intelligentie, kan een Asperger patiënt normaal gesproken een zelfstandig leven leiden. Dat neemt niet weg dat ze vaak als eenlingen of vreemd worden beschouwd.

Toch kunnen ze heel succesvol zijn. Mensen die last hebben van Asperger compenseren hun beperkte sociale vaardigheden vaak met hun intellectuele vermogens. Ze hebben een goed oog voor detail en de concentratie om zich helemaal vast te bijten in een bepaald onderwerp. Het zijn vaak onafhankelijke denkers die niet bang zijn om buiten de gebaande paden te gaan. Er zijn opvallend veel belangrijke historische figuren die kenmerken vertonen van het Asperger syndroom. Bekende voorbeelden hiervan zijn: Albert Einstein, Isaac Newton, Napoleon Bonaparte, Leonardo da Vinci en Bill Gates.

De behandeling van Asperger

De conventionele behandeling van Asperger staat in het teken van het verbeteren van de zwakke punten van de patiënt. Vaak krijgen ze  gedragstherapie of communicatietraining aangeboden om meer inzicht te verkrijgen en nieuwe vaardigheden aan te leren. De aandoening is echter niet te genezen.

Hoop voor de toekomst

Het lijkt erop dat autistische aandoeningen zoals Asperger in de toekomst wel te genezen zullen zijn . De regeneratieve geneeskunde is druk bezig naar het zoeken van een definitieve oplossing voor de neuronale schade die onder meer Asperger veroorzaakt. Het gaat daarbij om behandelingen met stamcellen. Er lopen meerdere experimenten op dit gebied. De eerste resultaten van stamceltherapie zijn erg hoopgevend. Het wachten is nu op een definitieve doorbraak zodat de behandeling met stamcellen breder kan worden toegepast.

Gratis Informatiepakket (PDF)

Lees nu waarom u de levensreddende stamcellen uit de melktanden van uw kind niet verloren mag laten gaan.

001-tooth-zoom002-tooth-outline003-safe-box004-molecule005-placeholder006-x-rays007-microscope008-cardiogram009-heart010-test-tube011-dna012-syringe

Gratis Informatiepakket (PDF)

Lees nu waarom u de levensreddende stamcellen uit de melktanden van uw kind niet verloren mag laten gaan.

Uw Naam
Uw emailadres
Uw privacy is beschermd