Mijn tand heeft mijn leven weer op de rit gekregen

Toen diabetes Mellitus een vierde lid van de familie trof, had niemand gedacht dat een mogelijke genezing uit een tand zou komen?

Toen bij de 31 jaar oude Fernando Carillo diabetes mellitus Type I werd vastgesteld, moest hij denken aan zijn tantes, die voortdurend strijd hadden geleverd met deze ziekte, en aan zijn grootmoeder, die aan complicaties van dezelfde ziekte was overleden.

Diabetes Mellitus kwam voor in de familie en bedreigde nu het leven van Carillo op jonge leeftijd

Toen hij 40 jaar oud was, spoot Carillo zich na iedere maaltijd en voor het slapen gaan in met insuline tegen zijn steeds groter wordende waslijst van symptomen. Chronische vermoeidheid, slecht zicht, langzaam genezen, bloedstollingen, geconcentreerde urinelucht met schuim, een branderig gevoel in zijn voetzolen, allergieën, droge huid, gewichtsverlies en opgezwollen aderen in zijn benen waren slechts een paar van de symptomen waar Carillo onder leed.

De beslissing om zijn eigen stamcellen uit zijn eigen tand op te slaan zou zijn leven een betere wending geven

Carillo benaderde BioEden stamcelbank voor de mogelijkheden voor verbeteringen of genezing door stamceltherapie. BioEden was het eerste bedrijf ter wereld dat stamcellen verkreeg en opsloeg uit tandpulp. Met zijn familiegeschiedenis in gedachten besloot Carillo zijn eigen cellen bij dit bedrijf op te slaan, een beslissing die later zijn leven een positieve wending zou geven.

Carillo liet zijn stamcellen bij BioEden opslaan op 5 oktober 2012. Toen een arts erom vroeg, werden ze in 2015 voor gebruik vrijgegeven.

Na slechts 3 maanden therapie meldde Carillo al een significante verbetering in zijn kwaliteit van leven

Alleen al de hoeveelheid insuline die Carillo gewend was in te spuiten is significant gedaald, zowel de hoeveelheid en de frequentie. Ook gaf Carillo aan dat hij meer energie had, veel minder moe was, een minder droge huid had, sterkere spieren had gekregen, minder problemen had met de aderen in zijn benen, en dat zijn slechte zicht was geheel verdwenen.

Veel van Carillo’s symptomen lieten een opmerkelijke verbetering zien en hij had geen enkele bijwerking, infectie of andere complicatie.

Toen Miguel de Cervantes zei dat ‘elke tand in een mans hoofd waardevoller is dan een diamant’, kon hij de waarde die in die tand verscholen lag met geen mogelijkheid hebben voorzien

Carillo is het levende bewijs dat het opslaan van onze eigen stamcellen een positieve stap is naar een gezonder leven. De stamcellen van Carillo werden ingevroren, ontdooid en gebruikt, en hebben zijn gezondheid verbeterd.

Samenvatting en conclusie behandeling Diabetespatiënt

Door Mike Byrom (Chief Scientific Officer, BioEden)

Een patiënt in Mexico die zijn eigen stamcellen uit tanden via BioEden heeft gebruikt voor de behandeling van volwassenendiabetes.

De patiënt had al meerdere aangetoonde verbeteringen in zijn conditie drie maanden na het begin van de behandeling, en die verbeteringen hebben zich doorgezet tot aan het moment van dit verslag, zeven maanden na aanvang behandeling. Het gaat o.a. om de volgende verbeteringen:

Een veel voorkomend symptoom van diabetes is chronische vermoeidheid. De patiënt was voortdurend vermoeid voor aanvang van de behandeling, en hij geeft aan geen last meer te hebben van vermoeidheid, zeven maanden na het toedienen van de stamcellen. In de loop van de behandeling werd de vermoeidheid gaandeweg minder.

Een ander veel voorkomend symptoom van diabetes is wazig zicht. Deze patiënt had hier last van voor aanvang van de behandeling, en begon zeven maanden na het toedienen van de stamcellen weer helder te zien.

Een ander veel voorkomend symptoom van diabetes is neuropathie. Deze patiënt had last van een branderig gevoel in zijn voetzolen voor de behandeling, en geeft aan dat het gevoel terug is en het branderige gevoel verdwenen.

Een ander veel voorkomend symptoom van diabetes is geconcentreerde urinelucht met schuim. Deze patiënt had last van deze symptomen en geeft aan dat zowel de lucht als het schuim in zijn urine beduidend minder zijn.

Hij geeft ook aan dat dat hij veel meer kracht en energie heeft. De medische term voor deze aandoening is Asthenie (abnormaal gebrek aan energie) en Adynamie (gebrek aan kracht vanwege een pathologische aandoening). Deze patiënt had een significant reductie in Asthenie en Adynamie na de behandeling.

Het meten van het bloedglucosegehalte is geen accurate manier om diabetes te monitoren, omdat het fluctueert op basis van dieet en inspanning. Het meten van HbA1C is een veel preciezere manier om deze aandoening te monitoren. HbA1C is geglyceerde hemoglobine (http://www.diabetes.co.uk/what-is-hba1c.html). Deze patiënt had een zeer hoog HbA1C-gehalte voor behandeling en een beduidend lager gehalte na de behandeling. Na de behandeling lag het gehalte zelfs tegen een normaal gehalte aan.

Deze patiënt was na de behandeling in staat om de hoeveelheid Humalog (snelwerkende insuline) significant te reduceren.

Deze patiënt was na de behandeling in staat om de hoeveelheid Lantus (gemiddeld snelwerkende insuline) significant te reduceren.

Deze patiënt heeft geen bijwerkingen als gevolg van deze behandeling met het door BioEden geleverde materiaal.

Deze patiënt heeft geen infecties opgelopen na behandeling met het door BioEden geleverde materiaal.

Op basis van dit klinische onderzoek en de mondelinge mededelingen van de patiënt was deze behandeling een groot succes en is de kwaliteit van leven van deze patiënt door deze behandeling aanzienlijk verbeterd.

Gratis Informatiepakket (PDF)

Lees nu waarom u de levensreddende stamcellen uit de melktanden van uw kind niet verloren mag laten gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

001-tooth-zoom002-tooth-outline003-safe-box004-molecule005-placeholder006-x-rays007-microscope008-cardiogram009-heart010-test-tube011-dna012-syringe

Gratis Informatiepakket (PDF)

Lees nu waarom u de levensreddende stamcellen uit de melktanden van uw kind niet verloren mag laten gaan.

Uw Naam
Uw emailadres
Uw privacy is beschermd