Stamcelbehandeling

Stamceltherapie is wereldwijd al duizendende keren toegepast bij een medische behandeling. Onder andere voor het vervangen van huid en behandeling van luchtpijpen, hoornvliezen en zelfs het herstellen van een een hart na een hartaanval.

Het wordt algemeen aangenomen dat stamceltherapie nu of binnen afzienbare tijd oplossing kan bieden voor aandoeningen zoals Parkinson, ziekte van Alzheimer, diabetes, ruggenmergletsel, multiple sclerose, amyotrofe laterale sclerose, en bepaalde vormen van kanker.

 

Veelgestelde vragen

Zijn de opgeslagen stamcellen ook te gebruiken door anderen?

De cellen zouden ook gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld familie, mits er een stamcelmatch is. De eigenaar van de cellen bepaalt altijd wat er met de cellen gebeurt en voor wie deze gebruikt worden, ook als dit voor een ander persoon is. Het is dus aan u of u kind na de leeftijd van 18 jaar om dit te beslissen.

Worden er genoeg stamcellen opgeslagen voor een eventuele medische behandeling?

Er worden standaard 2 afzonderlijke buisje opgeslagen met in ieder buisje een minimum van 400.000 stamcellen. Ieder buisje kan genoeg celmateriaal genereren voor een medische behandeling. Het opslaan van 2 afzonderlijke buisjes heeft een aantal redenen:
  1. Mocht er meer dan 1 medische behandeling nodig zijn, dan heeft u extra stamcellen beschikbaar.
  2. Mocht 1 buisje beschadigd of vervuild raken, dan is er een back-up beschikbaar.
  3. Mocht het buisje verloren gaan tijdens het transport naar het ziekenhuis, dan is er een back-up beschikbaar.
Elk buisje met stamcellen kan slecht 1 keer gebruikt worden bij een medische behandeling.

Hoe krijg ik beschikking over mijn stamcellen als ik ze nodig heb?

Na succesvolle opslag ontvangt u een officieel certificaat. Hiermee kunt u ten allen tijden de stamcellen opvragen ten behoeve van een eventuele behandeling. U ontvangt tevens een formulier dat door u en uw behandelende instantie,die verantwoordelijk zijn voor het gebruik van de stamcellen, ingevuld dient te worden.
001-tooth-zoom002-tooth-outline003-safe-box004-molecule005-placeholder006-x-rays007-microscope008-cardiogram009-heart010-test-tube011-dna012-syringe

Gratis Informatiepakket (PDF)

Lees nu waarom u de levensreddende stamcellen uit de melktanden van uw kind niet verloren mag laten gaan.

Uw Naam
Uw emailadres
Uw privacy is beschermd