Feiten & Cijfers

  • Ruim 35% van alle brandwondenpatiënten in een brandwondencentrum is een kind onder 14 jaar
  • Meer dan 30% van alle patiënten hebben ernstige derdegraads verbrandingen
  • Bij derdegraads brandwonden kan nieuw weefsel de huid niet regenereren. Een huistransplantatie is dan de enige optie.

Youtube Video's

001-tooth-zoom002-tooth-outline003-safe-box004-molecule005-placeholder006-x-rays007-microscope008-cardiogram009-heart010-test-tube011-dna012-syringe

Gratis Informatiepakket (PDF)

Lees nu waarom u de levensreddende stamcellen uit de melktanden van uw kind niet verloren mag laten gaan.

Uw Naam
Uw emailadres
Uw privacy is beschermd